Health and safety wet & dry

Опасният прах изисква прилагането на най-високата степен на безопасност, за да се осигури максимална защита на здравето. Прахосмукачките, насочени основно към опазване на здравето и безопасността, са подходящи за почистване на всякакъв вид прашни замърсявания (L – , M – , и H – ), както и на експлозивни вещества, класифицирани от ATEX като тип 22.
Изберете продуктова линия