3907/18 Z22 C
5711141021940
4030700150
Nilfisk
3907/18 Z22 4030700152
3907/18 Z22 FM 5PP 4030700419
3907/18 Z22 C MS SC 4030700433
3907/18 MC Z22 C 5PP 4030700437
3907/18 Z22 MS (спряно) 4030700311
3907/18 Z22 AD CC 5PP (спряно) 4030700312

3907/18 ATEX

18 HP power and reliability, for heavy industries

3907/18 Z22 C
Избор на модел
на продукт 4030700150
* Задължителни полета
Address

Име *

Телефон

Имейл *

Фирма *

Коментар

Адрес 2

Пощенски код

Държава *

Запитване *

Industrial vacuum cleaners

Индустриалните прахосмукачки са оптималното решение за поддържане, почистване и автоматизиране на производството. Те са особено полезни при почистването на затворени помещения, както и за отстраняване на опасни изпарения и прах. Индустриалните прахосмукачки са особено полезни за използване в зони, в които не се допускат прахови емисии, като например помещения с чувствителна спрямо прах апаратура, лаборатории и чисти помещения.