Kurumsal Sosyal Sorumluluk | Nilfisk Resmi Web Sitesi

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

"Dünya çapında
yaşam kalitesini arttıracak şekilde sürdürülebilir temizliği sunuyoruz.”

Lütfen formu doldurun. En kısa zamanda size geri döneceğiz.

Spinner

CSR yaklaşımımız

Değeri en üst düzeye çıkarma

Nilfisk'te Kurumsal Sosyal Sorumluluk (Corporate Social Responsibility - CSR) işimizin geleceğinde hayati bir rol oynamaktadır. Olumlu iş sonuçlarının, CSR ile ilgili girişimlerle sürekli ve sistematik bir şekilde çalışarak alındığına inanıyoruz. Nilfisk'in olumsuz etkisini en aza indirirken insanlar, çevre ve ekonomi için yarattığımız değeri en üst düzeye çıkarmak için güçlü hedefler ve girişimler belirleriz.

Stratejimiz, en büyük etkiyi yaratabileceğimize inandığımız, odaklandığımız dört alandan oluşmaktadır:

İklim ve Çevre – Toplum – Müşteriler – İş Yeri

Climate And Enviroment Pict Mobile

İklim ve Çevre

İklim ve çevresel ayak izimizi azaltmak

Küresel iklim ve çevre üzerindeki etkimize dikkat etmek, Nilfisk'in CSR stratejisinin ve işinin önemli bir parçasıdır. Olumsuz etkilerimizi azaltmaya ve insanlara ve çevreye değer katmak için fırsatlardan yararlanmaya odaklanırız. Science Based Targets girişimi üzerinde kararlı biçimde çalışıyoruz ve iddialı iklim etkisi hedefleri belirledik.

Çevre Yönetim Sistemi’ndeki (Environmental Management System - EMS) çalışmalarımıza ve tesislerimizi ISO 14001:2015 onaylı hale getirmeye odaklanmak, çevresel performansımızı daha da artırmanın temelini oluşturmaktadır.

Daha fazla bilgi için Nilfisk’in en yeni CSR raporunuISO 14001:2015 sertifikasını okuyun.

Nilfisk, iddialı iklim hedefleri belirledi ve Bilim Esaslı Hedefler girişimi üzerinde kararlı biçimde çalışmaktadır

Society Pict Mobile

Toplum

Dürüstlük ve etik süreçler

İşimizin her aşamasında dürüstlüğü ve etik süreçlere öncelik vererek şirketimiz, çalışanlarımız ve toplum için uzun vadeli, sürdürülebilir başarılar sağlayabiliriz. İş Ahlak Kuralları’mız Nilfisk'in şirket genelinde dürüstlük odaklı davranışını destekleme taahhüdünü ortaya koymaktadır.

Birleşik Krallık Modern Kölelik Yasası'nı tamamen destekliyoruz ve bunun küresel tedarik zincirlerinde daha fazla şeffaflık ve meydana gelen ciddi ihlallerin önlenmesi için önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz.

Daha fazla bilgi için Nilfisk'in İş Ahlak Kuralları’nı, Modern Kölelik Yasası Beyanı’nı ve Nilfisk’in en yeni CSR raporunu okuyun.

Müşteriler

Ürün güvenliğini ve kalitesini sağlama

Nilfisk, yenilikçi müşteri çözümlerine yatırım yapmanın yanı sıra ürün güvenliği, kalitesi ve sürdürülebilirlik performansını sağlamak konusunda kararlıdır. Endüstrimizin tamamında ürün kalitesi konusunda çıtayı yükseltmeye çalışıyoruz ve ürünlerimiz için doğru, eksiksiz talimatlar sunmamız için müşterilerimizle etkili bir diyalog içinde olmamız hayati öneme sahiptir.

QMS ISO 9001:2015 programımız, müşterilerin tutarlı ürün kalitesinden ve güvenlikten yararlanmasını sağlamak için tüm üretim sahalarında ve dağıtım merkezlerimizde uygulamaya alındı.

Daha fazla bilgi için Etik ve Uyum belgesini ve ISO 9001:2015 sertikasını okuyun.

İş yeri

Tüm çalışanlar için güvenli iş yeri

Çalışanlarımız için sağlıklı, güvenli ve katılımcı bir çalışma ortamı oluşturmak, Nilfisk'in bir şirket olarak başarısının temelini oluşturur.

Tüm çalışanların eşit muamele görmesini ve iş yerinde aynı fırsat ve avantajlardan yararlanmalarını sağlamaktayız.

İş yeri taahhütlerimizin bir başka önemli yönü, iş sağlığı ve güvenliği konusuna sürekli olarak odaklanmak ve Nilfisk'in tüm çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı olmasını sağlamaktır.

Daha fazla bilgi için Nilfisk İş Ahlak Kuralları’nı, Nilfisk'in Mesleki Sağlık ve Güvenlik sözleşmesini and Nilfisk’in en yeni CSR raporunu okuyun.

Sertifikalar ve raporlar

Nilfisk Sertifikaları ve Raporları

Nilfisk olarak, ürünlerimizin güvenli ve uyumlu olmasını sağlamaya yönelik çalışmalarımızla ilgili olarak müşterilerimize şeffaflık sunmak istiyoruz. Nilfisk'in politikası, Nilfisk ya da ürünlerimize yönelik yürürlükteki tüm standartların yanı sıra tüm yönetmeliklere ya da yasal gereksinimlere uygun hareket etmektir. Bu bölümde Nilfisk'in İş Ahlak Kuralları, Nilfisk'in Modern Kölelik Yasası Beyanı ve ISO ve Ürün Uyumluluğu Beyannameleri verilmektedir.

D3A2813 Low Square

2020 CSR Raporu

Nilfisk'in 2020 CSR raporu, 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki mali yılı kapsayan, yayımlanma sırasında elde bulunan verilere dayanmaktadır.

Daha fazla bilgi

Nilfisk Business Code Of Conduct Visual

İş Ahlak Kuralları

İş Ahlak Kuralları, şirket içinde davranış standartlarını ve hesap verebilirliği desteklemek konusunda kararlılığımızı gösterir. Şirket içinde ve dışındaki davranışlarımızı yöneten temel kuralları açıklar.

Daha fazla bilgi

ISO Visual

Kalite ve Çevre Yönetimi

Nilfisk, bize odaklılık ve yapısallık sağlayan ISO sertifikalı bir kalite ve çevre yönetimi sistemine sahiptir. ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015, Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından yönetilen dünya çapında standartlardır.

Daha fazla bilgi

Product Compliance Declarations Visual

Ürün Uyumluluğu Beyanları

Nilfisk olarak ürünlerin güvenli ve uyumlu olmasını sağlamakla ilgili olarak müşterilerimize şeffaflık sunmak istiyoruz. Nilfisk’in politikası, Nilfisk ya da ürünlerimize yönelik REACH, RoHS, WEEE ve Çatışmalı Madenler gibi yürürlükteki tüm standartlara, yönetmeliklere ya da yasal gereksinimlere uygun hareket etmektir.

Daha fazla bilgi

Nilfisk Statement UK Modern Slavery Act Visual

Nilfisk'in Modern Kölelik Yasası Beyanı

Nilfisk olarak bu girişimin, Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren şirketler için küresel tedarik zincirlerinde meydana gelen ciddi ihlallerin önlenmesine odaklanan, daha fazla şeffaflığa yönelik önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. Girişim kölelik, zorla çalıştırma, insan kaçakçılığı ve diğer konuları ele almaktadır.

Daha fazla bilgi

Ethics And Compliance Square

Etik ve Uyuma genel bakış

Bu bölümde, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Kalite ve Çevre yönetimi ve Uyumluluk alanlarında Nilfisk programları ve girişimleri tanıtılmaktadır.

Daha fazla bilgi