Garantivillkor

Här finner du våra garantivillkor.

 
Garantivillkor Nilfisk professionella produkter
(Inköp skall kunna styrkas med kvitto)

 
Dammsugare / Högtryckstvätt / Golvvårdsmaskin
På samtliga ovanstående produkter gäller 12 månaders garanti mot fabrikations- och materialfel.
 
Garantin gäller ej för skador som direkt eller indirekt har uppstått vid felaktig användning eller skador som är orsakade av normalt slitage.
 
Exempel felaktig användning kan vara: orent vatten, fall eller frostskador
Normalt slitage kan t.ex. vara följande delar i resp. produkt –

Dammsugare
  • Munstycken / slangar / filter / kol etc.
 
Högtryckstvätt
  • Munstycken / slangar / packningar / ventiler / filter / etc.
 
Golvvårdsmaskin
  • Suggummin / borstar / rondeller / etc.
 
Under 12 månader från leveransdatum står Nilfisk för såväl utbytesdelar som för
arbetskostnad, medan kunden står för övriga kostnader så som resor, frakter etc.

 
När det gäller stationära produkter, batterimaskiner och åkbara maskiner, står Nilfisk
även för rese- och fraktkostnader till närmaste anvisad serviceverkstad de första 12
månaderna, om fullständigt ifyllt garantibevis är Nilfisk tillhanda. För batterier och
laddare gäller tillverkarens garantivillkor.

 
Varje icke berättigad garantireparation kommer att faktureras, t.ex. driftstörningar på
grund av orsaker nämnda i instruktionsbokens avsnitt om ”Felsökning och åtgärder”

 

Garantivillkor Nilfisk, konsumentprodukter
(Inköp skall kunna styrkas med kvitto)

 
Dammsugare
Garantitiden (24-60 månader, beroende på modell) gäller för motor, kabel, strömbrytare och dess
hölje.

Sugutrustning som munstycken, filter, slangar, rör och andra tillbehör täcks av en 12 månaders
garanti som gäller för tillverkningsfel med undantag av skador pga. normalt slitage.

Garantin gäller ej för skador som direkt eller indirekt har uppstått vid felaktig användning.

Högtryckstvätt
Garantitiden (24 månader) gäller för motorpumpenhet, kabel, strömbrytare och dess hölje.
 
Spolutrustning som munstycken, spolrör, pistol, slang och andra tillbehör täcks av en 12 månaders
garanti som gäller för tillverkningsfel med undantag av skador pga. normalt slitage.
 
Garantin gäller ej för skador som direkt eller indirekt har uppstått vid felaktig användning –
exempelvis orent vatten, fall eller frostskador.

Fönstertvätt
Garantitiden (24 månader) gäller för motor, strömbrytare och dess hölje.
 
Munstycken och gummilist täcks av en 12 månaders garanti som gäller för tillverkningsfel med
undantag av skador pga. normalt slitage.
 
Garantin gäller ej för skador som direkt eller indirekt har uppstått vid felaktig användning.

För ovanstående produkter gäller följande:
Garantin omfattar både reservdelar och arbetskostnad och gäller för fabrikations- och materialfel
som konstaterats vid normal användning i privata hushåll/för privat bruk.
 
Varje icke berättigad garantireparation kommer att faktureras, t.ex. driftstörningar på grund av
orsaker nämnda i instruktionsbokens avsnitt om ”Felsökning och åtgärder”
 
Konsumentprodukter som är inköpta av ett företag omfattas av 12 månaders garanti under
förutsättning att skadan är relaterad till material alt. konstruktionsfel, inte av skador som är orsakade
av normalt slitage.

Vi följer sedan Konsumentköplagen, gällande 36 månaders reklamationsrätt​.

 
Ladda ner: Garantivillkor Nilfisk Konsument ​​​​