Servicerapport

För återrapportering av serviceordrar samt garantiarbeten.
* Obligatoriska fält
Ange Nilfisk-serviceordernummer / garantirapport nr *

Har du inget ordernr så kontakta Backoffice på 031-706 73 00.
Vilken typ av arbete är detta? *
Serienr på objekt *

Ange serienr på maskinen
Ange maskinmodell

Datum för utförd service

YYYY/MM/DD
Beskrivning/utfört/servicetext

Arbetstid/reparation

Hur mycket arbetstid/reparation har du lagt på ordern?
Restid

Hur mycket restid du lagt på ordern?
Resa ange mil

Ange hur många mil du rest på objektet.
Ange servicelocation

Om maskinen står utplacerad annat än given order
Övriga upplysningar/synpunkter/anmärkningar/tillägg:

Ev meddelande till oss på Service.
Kundnummer *

Serviceverkstadens kundnummer
Delar
Del 1
Artikelnr (1)

Pris (1)

Antal (1)

Del 2
Artikelnr (2)

Pris (2)

Antal (2)

Del 3
Artikelnr (3)

Pris (3)

Antal (3)

Del 4
Artikelnr (4)

Pris (4)

Antal (4)

Del 5
Artikelnr (5)

Pris (5)

Antal (5)

Del 6
Artikelnr (6)

Pris (6)

Antal (6)

Del 7
Artikelnr (7)

Pris (7)

Antal (7)

Del 8
Artikelnr (8)

Pris (8)

Antal (8)

Del 9
Artikelnr (9)

Pris (9)

Antal (9)

Del 10
Artikelnr (10)

Pris (10)

Antal (10)

Inskickat av:
Namn *

Ange ditt namn samt namn på ÅF
Email

För att motta en kopia - skriv in din mailadress
Ladda upp filer
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.