Servicerapport

För återrapportering av serviceordrar samt garantiarbeten.
* Obligatoriska fält
Ange Nilfisk-serviceordernummer / garantirapport nr *

Har du inget ordernr så beställ et her - https://new.nilfisk.com/sv-se/kontakta-oss/?segment=1&form=3#form_section
Återrapportering av *
Datum för utförd service

YYYY/MM/DD
Bedömd kondition maskinen *
Timräknare

Beskrivning av utfört service

Information till Slutkund

Information till Nilfisk

Arbetstid/reparation

Hur mycket arbetstid/reparation har du lagt på ordern?
Restid

Hur mycket restid du lagt på ordern?
Resa ange mil

Ange hur många mil du rest på objektet.
Kundnummer *

Serviceverkstadens kundnummer
Delar
Del 1
Artikelnr (1)

Antal (1)

Del 2
Artikelnr (2)

Antal (2)

Del 3
Artikelnr (3)

Antal (3)

Del 4
Artikelnr (4)

Antal (4)

Del 5
Artikelnr (5)

Antal (5)

Del 6
Artikelnr (6)

Antal (6)

Del 7
Artikelnr (7)

Antal (7)

Del 8
Artikelnr (8)

Antal (8)

Del 9
Artikelnr (9)

Antal (9)

Del 10
Artikelnr (10)

Antal (10)

Inskickat av:
Namn *

Ange ditt namn samt namn på ÅF
Email

För att motta en kopia - skriv in din mailadress
Ladda upp filer
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.