Hälsa och säkerhet våt/torr

Farligt damm kräver högsta möjliga säkerhet för bästa möjliga hälsoskydd. Dammsugare i klassen säkerhetssugare passar bra för att ta hand om alla dammklasser (L – låg, M – medelhög och H – hög), samt explosivt damm enligt klassningen ATEX typ 22

Säkerhetsklassificerade våt-/torrsugare | Dammklasser

Arbetsmiljöverket har ständigt ökande fokus på damm - det är direkt olämpligt att sopa manuellt inomhus - det farliga dammet är de minsta partiklarna och de blir då luftburna - och i slutändan är det din hälsa det handlar om!