Explosionssäkra

Exempel på potentiellt antändbart damm är spannmål, mjöl, stärkelse, socker, djurfoder, lätta metaller, kol, plast och textiler. Vid tillräcklig koncentration av dessa ämnen, kombinerat med luft, kan en antändningskälla orsaka explosioner. Nilfisk dammsugare förebygger uppkomsten av eventuellt explosiva blandningar.

Eliminera den utlösande faktorn

ATEX-certifierade industridammsugare från Nilfisk eliminerar en tredje förutsättning för en explosion: den utlösande faktorn. Dammsugarna är konstruerade för att förhindra den utlösande faktorn av antändningskällor, vilket gör dammsugningen säkrare.
Kontakta oss för mer information