Tryckluft

Nilfisk industriella dammsugare med tryckluft har tagits fram för att användas där det saknas eller är förbjudet att använda elektricitet enligt (exempelvis) ATEX-direktiv. Nilfisk industriella dammsugare med tryckluft är utrustade med Venturisystem och är perfekta för hantering av både fast skräp och vätskespill. Maskinerna finns i målat stål, rostfritt stål och som flamsäkra ATEX-godkända.

Tryckluft: Flamsäkra ATEX-versioner

För zonerna Gas 1-2 och Damm 21-22 kan arbetet utföras även om det finns farliga/brännbara material, utan risk för antändning.
Kontakta oss för mer information