Nilfisk CSR-strategi | Nilfisk

Vår CSR-strategi

Vi anser att vår CSR-strategi ger oss en tydlig riktning för hur
vi leder intelligent rengöring för att göra din verksamhet smartare.

Vänligen fyll i formuläret så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

För att kunna behandla din begäran kan Nilfisk behöva dela dina uppgifter med andra företag inom Nilfisk Group. Genom att skicka in din begäran nedan samtycker du till att Nilfisk A/S och dess relevanta, globala dotterbolag kan dela och behandla dina personuppgifter för att hantera din förfrågan, inklusive att vid behov skicka dina uppgifter utanför EES (European Economic Area).

Spinner

Nilfisk CSR-strategi

CSR spelar en viktig roll i framtiden för vår verksamhet. Vår nya femåriga tillväxtstrategi integrerar hållbarhet i alla delar av verksamheten och introducerar ett förnyat fokus på att öka hållbarheten i vår portfölj och vår verksamhet.

En systematiserad och tvärfunktionell hållbarhet är kontinuerligt kopplad till Nilfisk kärnverksamhet och strategiska prioriteringar.

Nilfisk CSR Strategy Model 2022

FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG) ger vägledning för vårt arbete inom CSR och säkerställer att Nilfisk arbetar för en mer hållbar framtidsutveckling. Specifikt bidrar Nilfisk till SDG nummer 3, ”God hälsa och välbefinnande”, SDG nummer 12, ”Ansvarsfull produktion och konsumtion” och SDG nummer 13, ”Klimatåtgärder”.

Csr Sd

Under 2010 anslöt sig Nilfisk till FN:s Global Compact (UNGC) för att ytterligare stödja vårt hållbarhetsarbete och Nilfisk förbereder kommunikation om framstegsrapporten, som är vår årliga CSR-rapport.

UNGC stödjer företag som är engagerade i att anpassa sin verksamhet och sina strategier med tio universellt accepterade principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Vi använder CDP-vägledning för att beräkna och redovisa vårt koldioxidavtryck och har åtagit oss att arbeta för initiativet Science Based Targets.

Läs mer i vår senaste CSR-rapport.

logos-of-who-we-support

”Vi vill utforska hållbar rengöring tillsammans med partners, uppstartsföretag, forskare och studenter för att ompröva själva rengöringskonceptet.”

CAMILLA RAMBY
EVP & CMO på Nilfisk

Relaterade artiklar
Hochwasser Aktion Small

Att visa solidaritet och handlingskraft i tider av nöd

Sommaren 2021 var en tid av oöverträffade naturkatastrofer i Europa, inklusive förödande översvämningar i Tyskland, Belgien och Turkiet, där också skogsbränder bröt ut.

Nilfisk-kollegor var snabba med att svara på alla sätt de kunde. Möt Karsten, Karl, Michael och Fatih som alla visade handlingskraft när det som mest behövdes.

Läs mer

Takeback Small

Efterfrågan på renoverad utrustning ökar

Kundernas medvetenhet om värdet av renoverad städutrustning ökar. Att förlänga en produkts livslängd med 50-100 % är attraktivt både ur upphandlings- och hållbarhetssynpunkt.

Nilfisks återtagningsprogram i USA kommer snart att omfatta abonnemangsmöjlighet. Möt våra kollegor bakom denna växande verksamhet.

Läs mer

OHS Case Small

En fortsatt säker arbetsmiljö kräver ett proaktivt tankesätt

En bra och säker arbetsmiljö är inte en engångsföreteelse, det är en ständig resa. På Nilfisk i Ungern visar ett tydligt fokus på "nästan misstag" från högsta ledningen till kollegor på verkstadsgolvet positiva förändringar i medvetenhet och beteende.

Läs mer

J B Pedersen Small

Det danska initiativet för att minska koldioxidutsläppen överträffar koncernens mål

Nilfisk har definierat ett mål för minskning av koldioxidutsläpp från köpta källor för t.ex. uppvärmning och kylning på 35 % till 2030. Vår anläggning i Hadsund, Danmark tog ledningen och implementerade en fjärrvärmelösning som gav en 42 % CO2-reduktion det första året.

Läs mer

SC500 Relatedarticle

Utveckling av hållbara produkter – nu och i framtiden

Produktens hållbarhet blir allt viktigare – inte bara inom den professionella städbranschen utan inom alla branscher.

Få tillgång till berättelsen om hur Nilfisk arbetar med att införa nya teknologier och produktfunktionalitet på marknaden för att minska förbrukningen av vatten, energi och tvättmedel.

Läs mer

Takeback Relatedarticle

Nilfisk återtagsprogram ger nytt liv till begagnade produkter

Hundratals Nilfisk-maskiner renoveras eller återvinns varje år som en del av vårt arbete för att minimera avfallet.

Fler och fler företag vill hyra eller köpa begagnad utrustning av hög kvalitet och den cirkulära ekonomin växer, även inom den professionella städbranschen. Gå till caset om produktrenovering här.

Läs mer

D3a2779 Resized

Säkerheten först! Hur Nilfisk ökar säkerheten på arbetsplatserna

På Nilfisk har vi en tydlig ambition att kontinuerligt öka arbetsplatsens hälsa och säkerhet, minska antalet incidenter och se till att våra anställda är säkra och engagerade när de arbetar på våra anläggningar.

Läs mer