Nilfisk CSR-strategi | Nilfisk Sverige

Vår CSR-strategi

Vi anser att vår CSR-strategi ger oss en tydlig riktning för hur
vi leder intelligent rengöring för att göra din verksamhet smartare.

Vänligen fyll i formuläret så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Spinner

Nilfisk CSR-strategi

CSR är en viktig del av Nilfisk identitet och ger databaserade hållbarhetsinsikter och syftar till att integrera en långsiktig vision och ansvarstagande i alla aspekter av Nilfisk affärsverksamhet.

Nilfisk CSR-strategi och tillvägagångssätt tar upp frågor som är viktiga för Nilfisk, våra intressenter och de risker som identifieras i vår värdekedja.

Artboard Csr S

FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG) ger vägledning för vårt arbete inom CSR och säkerställer att Nilfisk arbetar för en mer hållbar framtidsutveckling. Specifikt bidrar Nilfisk till SDG nummer 3, ”God hälsa och välbefinnande”, SDG nummer 12, ”Ansvarsfull produktion och konsumtion” och SDG nummer 13, ”Klimatåtgärder”.

Csr Sd

Under 2010 anslöt sig Nilfisk till FN:s Global Compact (UNGC) för att ytterligare stödja vårt hållbarhetsarbete och Nilfisk förbereder kommunikation om framstegsrapporten, som är vår årliga CSR-rapport.

UNGC stödjer företag som är engagerade i att anpassa sin verksamhet och sina strategier med tio universellt accepterade principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Vi använder CDP-vägledning för att beräkna och redovisa vårt koldioxidavtryck och har åtagit oss att arbeta för initiativet Science Based Targets.

Läs mer i vår senaste CSR-rapport.

logos-of-who-we-support

”Vi vill utforska hållbar rengöring tillsammans med partners, uppstartsföretag, forskare och studenter för att ompröva själva rengöringskonceptet.”

CAMILLA RAMBY
EVP & CMO på Nilfisk

Aktuella artiklar
SC500 Relatedarticle

Utveckling av hållbara produkter – nu och i framtiden

Produkthållbarhet blir allt viktigare – inte bara inom den professionella rengöringsbranschen utan inom alla branscher.

Ta del av historien om hur Nilfisk arbetar med att lansera ny teknik och nya produktfunktioner för att minska förbrukningen av vatten, energi och rengöringsmedel.

Läs mer​

Takeback Relatedarticle

Nilfisk återtagningsprogram ger begagnade produkter nytt liv

Varje år rekonditioneras eller återvinns hundratals Nilfisk-maskiner som ett led i arbetet med att minimera avfallet.

Allt fler företag vill hyra eller köpa högkvalitativ begagnad utrustning och den cirkulära ekonomin växer, även inom den professionella rengöringsindustrin. Hämta fallstudien om produktrekonditionering här.

Läs mer

D3a2779 Resized

Säkerheten i fokus! Hur Nilfisk ökar säkerheten på arbetsplatserna

På Nilfisk har vi en tydlig ambition att ständigt öka arbetsmiljön, minska antalet incidenter och se till att våra anställda är säkra och engagerade när de arbetar på våra anläggningar.

Läs mer​