Företagets sociala ansvar | Nilfisk

Företagets sociala ansvar

”Vi möjliggör hållbar rengöring över hela världen och på så sätt bidrar vi till en bättre livskvalitet.”

Vänligen fyll i formuläret så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Spinner

Vår CSR-strategi

Maximera värdet

På Nilfisk har företagets sociala ansvar (CSR) en viktig roll i vårt företags framtid. Vi anser att positiva affärsresultat uppnås genom att arbeta kontinuerligt och systematiskt med CSR-relaterade initiativ. Vi har satt upp omfattande mål och initiativ för att minimera Nilfisk negativa påverkan och maximera det värde vi skapar för människor, miljö och ekonomi.

Vår strategi omfattar fyra fokusområden, där vi anser att vi kan göra störst skillnad:

Klimat och miljö – Samhälle – Kunder – Arbetsplats

Climate And Enviroment Pict Mobile

Klimat och miljö

Minska klimat- och miljöavtrycket

Uppmärksamhet på vår påverkan på det globala klimatet och miljön är en viktig del av Nilfisk CSR-strategi och verksamhet. Vi fokuserar på att minska vår negativa påverkan och utnyttja möjligheter att skapa värde för människor och miljö. Vi har åtagit oss att arbeta med initiativet Science Based Targets och har satt upp ambitiösa klimatmål.

Vårt arbete med ett miljöledningssystem (EMS) och vårt fokus på att certifiera våra anläggningar i enlighet med ISO 14001: 2015, utgör grunden för att ytterligare förbättra vår miljöprestanda.

Läs Nilfisk senaste CSR rapportISO 14001:2015 certifikat.

Society Pict Mobile

Samhälle

Integritet och etiska processer

Genom att värdesätta integritet och etiska processer i alla delar av vår verksamhet kan vi säkerställa långsiktig och hållbar framgång för vårt företag, våra medarbetare och vårt samhälle. Vår Business Code of Conduct uttrycker Nilfisks engagemang för att främja ett integritetscentrerat beteende i hela företaget.

Vi stödjer Storbritanniens Modern Slavery Act fullt ut och vi anser att det är ett viktigt steg mot ökad transparens och förebyggande av allvarliga överträdelser som inträffar i globala leveranskedjor.

Läs Nilfisk Business Code of Conduct, Statement on Modern Slavery Act och Nilfisk senaste CSR-rapport.

Kunder

Säkerställa produktsäkerhet och kvalitet

Nilfisk satsar helhjärtat på innovativa kundlösningar och säkerställer samtidigt produktsäkerhet, kvalitet och hållbar prestanda. Vi arbetar för att höja ribban för produktkvaliteten inom hela vår bransch och det är viktigt för oss att ha en öppen och effektiv dialog med våra kunder så att vi tillhandahåller korrekta och fullständiga instruktioner för våra produkter.

Vår QMS ISO 9001:2015 implementeras på alla produktionsanläggningar och distributionscenter och säkerställer att kunderna får konsekvent produktkvalitet och säkerhet.

För mer information, läs ISO 9001:2015 certifikat.

Arbetsplats

Säker arbetsplats för alla medarbetare

Att skapa en hälsosam, säker och engagerande arbetsmiljö för våra anställda är hörnstenen i Nilfisk framgång som företag.

Vi säkerställer att alla anställda behandlas lika och att de får samma möjligheter och fördelar på arbetsplatsen.

En annan viktig aspekt av våra arbetsplatsinitiativ är kontinuerligt fokus på hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och att Nilfisk är en säker arbetsplats för alla anställda.

För mer information, läs Nilfisk's Business Code of Conduct, Nilfisk's Occupational Health and Safety charter och Nilfisk senaste CSR-rapport.

EU och USA sanktioner

Nilfisk följer tillämpliga handels- och ekonomiska sanktioner som åläggs av t.ex. USA och Europeiska unionen. Vi kräver att leverantörer och återförsäljare också följer sanktioner som påverkar deras affärer med Nilfisk, för att säkerställa att våra affärer inte resulterar i sanktionsöverträdelser.

Se den aktuella listan över länder och andra geografiska områden som är föremål för viktiga sanktioner från USA eller EU – leverantörer och återförsäljare får inte handla med dessa länder i verksamheten där de har att göra med Nilfisk, såvida inte Nilfisk ger skriftligt godkännande i förväg.

Certifikat och rapporter

Nilfisk certifikat och rapporter

På Nilfisk vill vi ge våra kunder insyn i vårt jobb kring att säkerställa att produkterna är säkra och uppfyller kraven. Nilfisk policy är att följa alla tillämpliga standarder, såväl som eventuella regulatoriska eller juridiska krav som omfattar Nilfisk eller våra produkter. I det här avsnittet tillhandahåller vi Nilfisk Business Code of Conduct, Nilfisk Statement on Modern Slavery Act och våra ISO- och produktdeklarationer.

Cleaning building

Nilfisk CSR-rapport 2021

Vår senaste CSR-rapport som täcker räkenskapsåret 2021. Upptäck vår nya femåriga tillväxtstrategi, som integrerar hållbarhet i alla delar av verksamheten och introducerar ett förnyat fokus på att öka hållbarheten i vår portfölj och vår verksamhet.

Läs mer

Nilfisk Business Code Of Conduct Visual

Nilfisk Business Code of Conduct

I vår Business Code of Conduct uttrycks vårt engagemang för att främja beteendestandarder och ansvarstagande i hela företaget. Den beskriver de grundläggande reglerna för hur vi agerar internt och externt.

Läs mer

ISO Visual

Kvalitets- och miljöledning

Nilfisk har ett ISO-certifierat kvalitets- och miljöledningssystem som ger oss fokus och struktur. ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 är globala standarder som administreras av Internationella standardiseringsorganisationen (ISO).

Läs mer

Product Compliance Declarations Visual

Deklarationer om produktöverensstämmelse

På Nilfisk vill vi ge våra kunder insyn i vårt arbete med att säkerställa säkra och kompatibla produkter. Nilfisk policy är att uppfylla alla tillämpliga standarder, föreskrifter och juridiska krav som riktas omfattar Nilfisk och våra produkter, så som REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler.

Läs mer

Nilfisk Statement UK Modern Slavery Act Visual

Nilfisk uttalande om Modern Slavery Act

På Nilfisk anser vi att detta initiativ är ett viktigt steg mot ökad transparens för företag som är verksamma i Storbritannien, med fokus på att förhindra allvarliga överträdelser som inträffar i globala leveranskedjor. Initiativet riktar in sig på slaveri, tvångsarbete, människohandel med mera.

Läs mer

Ethics And Compliance Square

Översikt över etik och efterlevnad

Denna broschyr ger en introduktion till Nilfisk program och initiativ inom företagets sociala ansvar, kvalitet och miljöledning samt efterlevnad.

Läs mer