DEN 8 OKTOBER 2019

Arbetsmiljöverket gör utökade kontroller
Med start i oktober kommer Arbetsmiljöverket göra ökade kontroller av arbetsplatser när det gäller kemiska arbetsmiljörisker. Det kan vara både farliga kemiska produkter men även ämnen med naturligt ursprung, som kvartsdamm och mjöldamm.  Den inspektionsinsats som nu påbörjas görs inom ramen för en större EU-kampanj. De omfattar inspektioner inom bland annat städ, golv- och plattsättare, tillverkning, jord och skog, bilverkstäder, avfallshantering, hotell och restaurang, hälso- och sjukvård och skolor. Med rätt städutrustning kan arbetsgivare säkerställa att undvika dryga böter och skydda sin personal mot farligt damm. Läs mer om Nilfisk ATTIX 33- och 44-serie som finns i alla tre dammklasser: http://se.nilfisk.com/damm​​​​​