Juridisk information

Leverantörsinformation

Webbplatsen ägs, administreras och drivs av:

Nilfisk A/S
Kornmarksvej 1​
DK-2605 Brøndby
Danmark 

Telefon: +45 43 23 81 00 
Fax: +45 43 43 73 68

Momsreg.nr 62572213

Företagets juridiska ombud agerar vd Hans Henrik Lund​.​

Användning av webbplatsen

Nilfisk AB (Nilfisk) är noggranna vid sammanställningen av informationen på den här webbplatsen och undersöker och uppdaterar den regelbundet. Dock är det så, att informationen som finns på webbplatsen är enligt principerna ”i befintligt skick” och ”enligt tillgänglighet” utan någon som helst garanti eller representation, varken uttryckt eller underförstådd, inkluderat men ej begränsat till underförstådda garantier rörande säljbarhet, lämplighet för ett specifikt syfte eller icke-intrång. Nilfisk garanterar inte att innehållet på webbplatsen är korrekt, fullständigt, uppdaterat eller ständigt tillgängligt. Nilfisk förbehåller sig rätten att göra ändringar på den här webbplatsen utan föregående meddelande.

Genom att använda den här webbplatsen godkänner du risken att informationen kan vara ofullständig, felaktig eller kanske inte uppfyller dina behov eller krav.

Produkterna som presenteras på den här webbplatsen utgör Nilfisks samlade produktutbud, dock kan det hända att vissa produkter inte är tillgängliga i alla länder.

Nilfisk frånsäger sig även allt ansvar för att innehållet på webbplatsen är lämpligt för användaren och hans/hennes syfte. Bindande information, råd, rekommendationer eller uttalanden görs endast av Nilfisk i individuell skriftlig kommunikation.

Nilfisk har inte gått igenom alla webbplatser som är länkade till denna webbplats. Om du länkar till några sidor eller andra webbplatser, eller använder dig av dessa, sker detta på din egen risk. Nilfisk frånsäger sig all kontroll över, förhållande med eller garantier för webbplatser som är länkade till denna webbplats. 

Upphovsrätt/varumärken

Innehållet på denna webbplats tillhör Nilfisk-koncernen och är skyddat av upphovsrätten. Bilder är antingen egendom som tillhör Nilfisk-koncernen eller som de har fått tillåtelse att använda. Alla varumärken och logotyper som visas på denna webbplats är varumärken som tillhör Nilfisk-koncernen. Det finns inget på denna webbplats som, varken underförstått eller på annat sätt, medger licens för eller rättighet att använda immateriell egendom som visas på webbplatsen utan föregående skriftliga godkännande från Nilfisk, relevant dotterbolag eller den tredje part som äger rättigheten. Nilfisk garanterar eller anger inte att du utan tillstånd får använda materialet på webbplatsen, utan att det medför intrång på tredje parts rättigheter, för sådant material som inte ägs av Nilfisk eller dess dotterbolag.

För att ansöka om rätten att använda innehållet ska du kontakta Nilfisks marknadsföringsavdelning. 

Nilfisk kan inte hållas ansvariga för sak- eller personskador som uppkommer av att du använder, eller inte kan använda, denna webbplats eller förlitar dig på informationen på denna webbplats. Nilfisk avsäger sig allt ansvar för direkt, indirekt, tillfällig, därav följande, straffåtgärd och speciella eller andra former av skador, förlorade möjligheter, förlorad vinst eller annan förlust eller skada. Denna begränsning omfattar ev. virus eller annan form av skada som kan påverka din dator/datorutrustning.

Din åtkomst till och användning av denna webbplats, samt denna juridiska information ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna för det tillhandahållande företaget. Eventuella tvister som uppkommer på grund av eller med anledning av detta, som inte kan lösas i godo ska avgöras i dansk domstol, såvida inte gällande bestämmelser anger annat.

All information som delas via denna webbplats ska hanteras i enlighet med gällande lagar rörande dataskydd och datasekretess (och associerade bestämmelser). Observera att alla kommentarer som skickas till Nilfisk gällande denna webbplats blir Nilfisks egendom och kan användas utan begränsningar. Sådana kommentarer kommer inte att hanteras som konfidentiella.?
?