Glas

Upptäck hur Nilfisk rengöringsmaskiner kan minska era kostnader och samtidigt öka säkerheten på arbetet

Rent som det mest genomskinliga glaset.

Inom glasproduktion förekommer stora mängder pulverbaserat material. Där det finns damm finns det smuts och där det finns smuts kan Nilfisk hjälpa er. Nilfisk samarbetar med olika glastillverkare för att hålla tillverkningsanläggningar rena och ta hand om tonvis med avfall. Som samarbetspartner kan vi hjälpa till att optimera förloppen inom glasproduktionen.
Kontakta oss för mer information