Jordbruk

Nilfisk erbjuder både stationära system för lantbruksbyggnader och mobila enheter för utomhusområdena.

Från grisfarmar till vinproduktion – vi har rätt lösning för alla behov

Den ökande sammanslagningen inom jordbruket driver på behovet av automatisering och avancerad utrustning. På Nilfisk har vi både specialanpassade stationära system för lantbruksbyggnader och lagerutrymmen och mobila enheter för maskiner, utomhusområden, gårdsplaner, maskinparker och produktion.

Förbättra hygienen och få bättre produktivitet


Regelbunden rengöring skyddar era djur från odjur och sjukdomar, dessutom blir hygienkraven allt strängare och detta kan i sin tur ta tid från din huvudverksamhet.

Nilfisk hjälper dig. Vi kan erbjuda er produkter som hjälper till att lösa de dagliga stödbehoven, från högtryckstvättar till dammsugsystem oavsett om det handlar om mobila eller stationära system.

Våra maskiner är kraftfulla nog för att garantera att stall, bås, fordon och utrustning hålls rena.

 

 

 

 

Jordbrukets fördelar med Nilfisk

  • Spara in tid på verksamhetskritiskt rengöringsunderhåll som säkerställer produktiviteten

  • Ger utrustningen längre livslängd och förbättrar produktiviteten

  • Robusta och lättanvända produkter

  • Förbättrad ergonomi gör att operatören inte blir lika uttröttad och håller nere arbetskostnaden

  • Ökad säkerhet och mindre risker tack vare reduceringen av kemiska ångor, hala golv och minskningen av fallolyckor

 


Förbättrad renhållning inom jordbruket

Oavsett om er verksamhet handlar om köttproduktion eller mjölkproduktion är Nilfisk rengöringsutrustning utformad att göra er anläggning renare och rengöringsarbetet produktivare.

Våra miljövänliga rengöringslösningar ger ökad renlighet med färre kemikalier och mindre arbetsbörda och ger på så sätt betydligt bättre välmående bland personalen Genom att förbättra er anläggning förbättras även ert rykte och en del i vårt åtagande är att vi förser er med oöverträffat värde, driftsäkerhet och effektivitet inom allt vi tillverkar och allt vi gör.

 

​ 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Kontakta oss för mer information