Trä

Industridammsugare och sopmaskiner för träindustrin.

Verkstad full av sågspån? Nilfisk hjälper dig!

Inom träproduktion förekommer stora mängder flisor och sågspån som måste tas om hand. Nilfisk har industridammsugare som kan byggas in i såg- och slipmaskiner för konstant avfallshantering, samt sopmaskiner som effektivt rengör fabriksgolvet. Våra ATEX-certifierade modeller minimerar explosionsrisken där det förekommer antändbara gaser och/eller damm.
Kontakta oss för mer information