Minska totalkostnaden för ägandet

Nilfisk har inte bara åtagit sig att arbeta med produktkvalitet och ergonomi. Vi drivs av målet att minska kostnaderna för ägandet för våra kunder. Det är vårt mål att minska era kostnader för rengöring.

Optimera den totala kostnaden för ägandet på flera sätt

  • Kostnad för köp av er rengöringslösning: Vi strävar ständigt efter att erbjuda valuta för pengarna – genom att försöka hålla maskinkostnaderna låga samtidigt som vi levererar den högsta kvaliteten och de bästa funktionerna.

  • Hög effektivitet:Genom att garantera att våra lösningar är effektiva och har lägsta möjliga driftskostnader för aktuell prestanda. Högeffektiva EcoPower värmeaggregat , effektiva motorer och pumpar garanterar tillsammans att driftskostnaderna för till exempel bränsle och elektricitet minimeras under användning.

  • Underhållskostnad: Vi fokuserar på produktkvalitet, hållbarhet och även kostnaden för allmänt underhåll för att säkerställa att servicekostnaderna hålls så låga som möjligt under maskinens livslängd.

  • Kunskap och erfarenhet:Våra kunskaper och erfarenhet av optimala rengöringsmetoder säkerställer att vi kan ge våra kunder råd om rätt rengöringslösning. Med rätt lösning reduceras alltid rengöringstiden. Genom att minska rengöringstiden minskas kostnaderna för personal, vatten, el och bränsle – vilket minskar rengöringslösningens totala ägandekostnad.​

​​​​​​​


Tillämpningskunskap och produktivitet – nyckeln för att minska den totala ägandekostnanden

Nyckeln för att minska den totala ägandekostnaden är att minska driftskostnaderna som är kopplade till rengöring. Ju snabbare uppgiften kan utföras desto lägre driftskostnader och totalkostnad för rengöring.​

DRIFSTKOSTNAD = personalkostnad + vattenkostnad + bränslekostnad + elkostnad + kostnad för rengöringsmedel.   


 

 

 


Nyckeln till att minska driftskostnaderna är att minska RENGÖRINGSTIDEN.​

- Rengöringstiden minskas genom att tillämpa den optimala kombinationen av fem faktorer på alla typer av rengöringsarbeten:

För alla kombinationer av smuts och ytmaterial, olika kombinationer av de fem rengöringsfaktorerna ökar rengöringens effektivitet.

Nilfisk har, tillsammans med Wfk-institutet i Tyskland (undersökning WL 6203/12 of wfk Testing Institute), gjort omfattande tester av rengöringseffektiviteten för olika typer av smuts och ytor.

Wfk har undersökt vilken inverkan var och en av de fem rengöringsparametrarna har för att optimera rengöringens effekt på olika smutstyper, t.ex. olja, fett, trafikfilm och fälgsmuts på ytor som metall och bilarnas chassi.

Med hjälp av resultaten kan vi hitta de bästa rengöringsmetoderna för att minska rengöringstiden.​

​​​​​​​​​​​​​​​
Kontakta oss för mer information