Warehousing & Logistics - How to minimize costs | Nilfisk

Så jämför du rengöringsutrustning

Curious about cleaning assessments?
During your free cleaning assessment, a Nilfisk representative will visit your facility to understand your cleaning challenges and then make recommendations to help you optimize your cleaning processes.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig.

Spinner

Beräkna TCO och ROI:

Värt att komma ihåg För dem som håller i plånboken är prislappen på ny rengöringsutrustning normalt den springande punkten. Men inköpskostnaden är inte en bra indikator på den totala ägandekostnaden (TCO) eller den långsiktiga avkastningen på investeringen (ROI), i synnerhet som rengöringsutrustning enkelt kan hålla i 5 – 8 år eller längre. Arbetskraft kan faktiskt utgöra 65 – 85 % av kostnaderna för rengöring när alla faktorer tas i beaktande, jämfört med utrustning som står för 3 – 10 %. 1

Eftersom arbetskraften står för upp till 85 % av rengöringskostnaderna kommer de största besparingarna från lägre arbetskraftskostnader. Följande tabell visar några riktlinjer för utrustningsproduktivitet som du kan använda för att uppskatta dina arbetskraftbesparingar.

Exempel på rengöringsmetoder

Skurmopp kontra gå-bakom-kombiskurmaskin kontra åkbar kombiskurmaskin

Hur många kvadratmeter vill du städa i timmen?

Föreslagen rengöringsmetod:

Se våra Scrubber torktumlare

Manuella rengöringsmetoder kontra gå-bakom-sopmaskin kontra åkbar sopmaskin

Hur många kvadratmeter vill du städa i timmen?

Föreslagen rengöringsmetod:

Se våra sopmaskiner

*Observera: Detta är bara några få exempel på utrustning som ofta används i lager- och distributionsanläggningar. Det finns många andra alternativ tillgängliga. Räkna ut din ROI baserat på dina unika behov tillsammans med en rengöringsexpert från Nilfisk.

Exempel, stort lager


Exemplet och beräkningarna till vänster visar att du genom att uppgradera från mindreåkbara maskiner till stora vid rengöring av stora lager (som blir allt vanligare) kan sparacirka 347 000 SEK iarbetskostnader varje år!

In the drop down menu to right you see the calculations of labour required to clean the warehouse every week for 52 weeks.
  • Lagerstorlek: 40 000 kvadratmeter (med totalt 30 000 kvadratmeter golvyta)

  • Aktuell rengöringsutrustning: 76 cm åkbar sopmaskin, 91 cm åkbar kombiskurmaskin

  • Rekommenderad rengöringsutrustning: 195 cm åkbar sopmaskin, 152 cm åkbar kombiskurmaskin

  • Rengöringsschema: Användning av en åkbar sopmaskin fem gånger i veckan och en åkbar
    kombiskurmaskin en gång i veckan

  • Full-burden labour cost: £15 per hour

1. Beräkning för aktuell rengöringsutrustning

Sopning med en 76 cm åkbar sopmaskin: 30 000 kvadratmeter (yta) – 3 042 kvadratmeter/ timme (maskinens produktivitetsnivå) = 9,8 timmar x 5 timmar per vecka = 49 timmar

Skurning med en 91 cm åkbar kombiskurmaskin: 30 000 kvadratmeter – 2 350 kvadratmeter/ timme = 12,7 timmar

Total rengöringstid per vecka: 61,7 timmar

2. Beräkning för rekommenderad rengöringsutrustning

Sopning med en 195 cm åkbar sopmaskin: 30 000 kvadratmeter – 9 869 kvadratmeter/timme = 3 timmar x 5 = 15 timmar

Skurning med en 152 cm åkbar kombiskurmaskin: 30 000 kvadratmeter – 5 187 kvadratmeter/ timme = 5,7 timmar

Total rengöringstid per vecka: 20,7 timmar

3. Savings

Besparad rengöringstid per vecka: 41 timmar

Besparad rengöringstid per år: 41 x 52 = 2 132 timmar

Arbetskostnadsbesparingar per år: 2 132 x 163 SEK* = 347 516 SEK

*Timlön för rengöringsarbete

Detta är bara några få exempel på utrustning som ofta används i lager- och distributionsanläggningar. Det finns många andra alternativ tillgängliga. Räkna ut din ROI baserat på dina unika behov tillsammans med en rengöringsexpert från Nilfisk. I tillägg till golvvårdslösningar erbjuder vi även industriella dammsugare och högtryckstvättar. Kontakta en Nilfisk-specialist i dag.

Ta reda på hur du kan optimera rengöringen på din lager- eller logistikanläggning med hjälp av Nilfisk

Most visited pages