Warehousing & Logistics - Trends in warehouse cleaning | Nilfisk

Håll vägen fri för säker drift

TREND ARTICLE

Curious about cleaning assessments?
During your free cleaning assessment, a Nilfisk representative will visit your facility to understand your cleaning challenges and then make recommendations to help you optimize your cleaning processes.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig.

Spinner

Början på en ny era

Innan covid-19 bidrog rengöring till att förhindra olyckor, uppfylla kravstandarder och hålla driften igång. Men med pandemins inträde blev innebörden av renlighet mycket viktigare – och rengöringstrenderna förändrades därefter.

När e-handelsefterfrågan ökar och affärerna blomstrar, finns risken att verksamheter som har fullt upp kompromissar med säkerheten på – och kring – anläggningarna. Enligt den Europeiska smittskyddsmyndigheten finns det bevis för att SARS-CoV-2-viruspartiklar kan spridas i luften och avsättas på andra ytor 1.

Målet står snabbt klart: Oöverträffade hygienstandarder måste uppfyllas för att skydda personal (och personer som de kommer i kontakt med) från smittorisken.

Numera spelar ett företags standardrengöringsprogram en viktig roll i vardagen. Ett exempel är termerna ”förbättrad rengöring”, ”mer frekvent rengöring” och ”rengöringsprocesser” som beskrivs och omtalas många gånger i artikeln ”Arbeta säkert under COVID-19 i fabriker, anläggningar och lager” som innehåller rekommendationer från de brittiska myndigheterna. FN:s vägledande dokument, ”Rekommendationer och förebyggande åtgärder i samband med COVID-19”, omfattar flera sidor som diskuterar vikten av förbättrade, proaktiva rengöringsprocesser.

Det är i synnerhet två trender inom lagerrengöring som sticker ut: Ett nytt fokus på golvvård och en återgång till grunderna inom dammhantering. Dessa två områden utgör en enorm möjlighet för att förbättra personalens välbefinnande och säkerhet på hela anläggningen, såväl som möjligheten att förbättra verksamhetens övergripande effektivitet och lönsamhet.

“När covid-19 gjorde sitt intåg, under en period på sextio dagar, satte vi på plats – och trappade upp globalt – mer än 150 stora processändringar för att säkerställa att våra team var skyddade och inte smittades på jobbet.”

– Amazon 2

Trend 1: Med fokus på golvvård


Golvvård spelar en viktig roll i att skydda personalen. Virus och andra sjukdomsalstrande organismer lever kvar i partiklar på golvet, och skor smittas enkelt ner under en arbetsdag. Fler skift för golvrengöring är absolut ett genomförbart steg. Ökande personalkostnader och en vikande arbetsmarknad gör dock att rengöringspersonal måste vara smart och städa mer med mindre. I dag ligger ett betydande fokus på att öka intervallen på golvrengöringen och introducera teknik för en snabbare och mer effektiv rengöring

Trend 2: Dammhantering

Ett annat stort problem är hanteringen av damm, som snabbt samlas på produkter och hyllor – och som kan vara kontaminerat. Förutom risken som dammet i sig utgör kan en yta inte desinficeras ordentligt om den är täckt med damm. Sopmaskiner och industridammsugare är inga nya uppfinningar, men innan pandemin bröt ut ansågs inte damm vara en stor riskfaktor. Numera spelar sopning och dammsugning en betydande roll i att minska närvaron av viruspartiklar genom att fånga upp och behålla damm och andra partiklar som viruset kan fästa sig vid.

Dammsugning eliminerar inte SARS-CoV-2 helt, men gör det mycket svårare för viruspartiklar att spridas i luften och inandas eller transporteras till ytor som ofta vidrörs.

Lösningen är enkel: Att förstärka ett rengöringsprogram med regelbunden sopning eller dammsugning, från golv till tak, och sanering av alla kontaktytor. Personalen uppskattar den renare miljön, den förbättrade luftkvaliteten och vetskapen om att deras arbetsgivare bryr sig om detaljer som gör skillnad. 


Viktigt att tänka på när du ska välja utrustning:

  • Kraftfull sugeffekt
  • Certifierade HEPA- eller ULPA-filtersystem
  • Uppsamling i säkerhetspåsar för att skydda operatören under tömning

Cleaning operational changes

Graphic 54%

High quality/thoroughness of cleaning

Graphic 53%

Increased/more regular monitoring of cleaning

Graphic 45%

Increased overall time spent cleaning

Source: Nilfisk Disinfection study 2021. The study was based on an online survey with a total of 609 panel respondents representing different sectors. Base for results referred above was 93 respondents from Warehouse & Logistics sector. All participants were screened for minimum 'shared influence' on cleaning equipment purchase decisions.

Blomstra i tider av förändring

Utmaningarna som den nya vardagen medför är omfattande och golvvård och dammhantering är bara en del av en större helhet. Förståelsen för vad som utgör en hög renlighetsstandard och förmågan att uppfylla den standarden är avgörande för att kunna utveckla och anpassa verksamheten, men ännu viktigare för personalens och kundernas skull. Denna tid av förändring är inte utan utmaningar, men förbättrad rengöring främjar alltid ökad framgång.

Ask about a free cleaning assessment

100,000+ facility managers rely on us to help them identify more effective cleaning procedures and select the right cleaning equipment.

Mest besökta sidor