Lager och logistik – rengöring för slutproduktlager | Nilfisk

Lager för slutprodukter

Rengöring säkerställer produktkvaliteten och skyddar personalen från skadlig exponering.

Nyfiken på rengöringsbedömning?
Vid en kostnadsfri rengöringsbedömning kommer en Nilfisk-representant ut och besöker din anläggning för att förstå rengöringsutmaningarna och sedan ge rekommendationer som hjälper dig att optimera rengöringsprocesserna.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig.

Spinner
Utmaningar och möjligheter

Uppfyll aktuella bestämmelser

Renhet krävs för att säkerställa att läkemedelsprodukter förvaras och hanteras i enlighet med strikta säkerhetsföreskrifter.

Säkerställa produktintegritet och utseende

Ett rent lager håller smuts och damm borta från färdiga produkter och skyddar deras integritet och utseende tills de levereras.

Förebygg kontaminering

Skurning avlägsnar patogener och dammsugning förhindrar att damm sprids i luften och korskontaminerar produkter.

Se till att damm överförs till andra områden

Att hålla förvaringsutrymmen rena bidrar till att förhindra överföring av damm till områden på anläggningen där det kan påverka processutrustningen.

Uppnå hållbarhetsmål

Grön rengöringsteknik ökar energieffektiviteten och minskar resursanvändningen.

Utforska varje område för att få rengöringsrekommendationer

1

Lastkajer och transportområden
Utforska rengöringslösningar för lastkajer och transportområden

2

Plock- och placeringsområden
Utforska rengöringslösningar för plock- och placeringsområden

3

Buntnings- och paketeringsområden
Utforska rengöringslösningar för buntnings- och paketeringsområden

1

Förvaringsutrymmen för färska livsmedel
Utforska rengöringslösningar för förvaringsutrymmen för färska livsmedel

2

Lastkajer och transportområden
Utforska rengöringslösningar för lastkajer och transportområden

1

Kylförvaring
Utforska rengöringslösningar för kylrum

2

Lastkajer och transportområden
Utforska rengöringslösningar för lastkajer och transportområden

1

Råvarulager
Utforska rengöringslösningar för råvarulager

2

Lager för slutprodukter
Utforska rengöringslösningar för slutproduktlager

3

Lastkajer och transportområden
Utforska rengöringslösningar för lastkajer och transportområden

Cleaning Assessment Description

Fråga efter en kostnadsfri rengöringsbedömning

Över 100 000 anläggningschefer förlitar sig på att vi hjälper dem att hitta effektivare rengöringsrutiner och välja rätt rengöringsutrustning.

Lager för slutprodukter

På en läkemedelsanläggning är god lagerhållning (GWP) en viktig komponent inom god tillverkningssed (GMP). För att uppfylla strikta bestämmelser och, viktigast av allt, för att säkerställa att produkterna är rena, säkra och effektiva måste slutprodukterna förvaras och hanteras korrekt och de anläggningar som förvarar dem måste hållas rena. Korrekt rengöring och torkning av detta område skyddar kvaliteten, integriteten och utseendet på de färdiga produkterna och skyddar även medarbetarna från att exponeras för potentiellt skadliga ämnen.

Nilfisk rengöringsutrustning hjälper dig att förhindra kontaminering och korskontaminering, säkerställer hälsa och säkerhet för dina medarbetare och uppfyller lagstadgade standarder för lagring av läkemedelsprodukter.