Kylförvaring: Livsmedel och andra produkter | Nilfisk

Kylförvaring: Livsmedel och andra produkter

Rengöring förhindrar kontaminering och ser till att kylsystemen fungerar optimalt.

Nyfiken på rengöringsbedömning?
Vid en kostnadsfri rengöringsbedömning kommer en Nilfisk-representant ut och besöker din anläggning för att förstå rengöringsutmaningarna och sedan ge rekommendationer som hjälper dig att optimera rengöringsprocesserna.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig.

Spinner
Utmaningar och möjligheter

Förhindra kontaminering och säkerställ hygien

Skurning avlägsnar patogener och dammsugning förhindrar att damm sprids i luften och korskontaminerar produkter.

Främja medarbetarnas hälsa och säkerhet

Skurning eliminerar halk-, snubbel- och fallrisker och HEPA-filtrerad dammsugning bidrar till att upprätthålla inomhusluftens kvalitet.

Öka kylsystemets effektivitet och livslängd

Genom att ta bort damm- och isansamlingar från rör- och kylsystem säkerställs ett korrekt luftflöde och kylkedjans utrustning hålls i drift med maximala prestanda.

Gör ett bra intryck

En ren anläggning är alltid redo för kundgranskningar.

Uppfyll aktuella bestämmelser

Renhet krävs av FDA för registrering av livsmedelsanläggningar och är en viktig del av säkerhetskraven på arbetsplatsen.

Uppnå hållbarhetsmål

Grön rengöringsteknik ökar energieffektiviteten och minskar resursanvändningen.

Utforska varje område för att få rengöringsrekommendationer

1

Lastkajer och transportområden
Utforska rengöringslösningar för lastkajer och transportområden

2

Plock- och placeringsområden
Utforska rengöringslösningar för plock- och placeringsområden

3

Buntnings- och paketeringsområden
Utforska rengöringslösningar för buntnings- och paketeringsområden

1

Förvaringsutrymmen för färska livsmedel
Utforska rengöringslösningar för förvaringsutrymmen för färska livsmedel

2

Lastkajer och transportområden
Utforska rengöringslösningar för lastkajer och transportområden

1

Kylförvaring
Utforska rengöringslösningar för kylrum

2

Lastkajer och transportområden
Utforska rengöringslösningar för lastkajer och transportområden

1

Råvarulager
Utforska rengöringslösningar för råvarulager

2

Lager för slutprodukter
Utforska rengöringslösningar för slutproduktlager

3

Lastkajer och transportområden
Utforska rengöringslösningar för lastkajer och transportområden

Cleaning Assessment Description

Fråga efter en kostnadsfri rengöringsbedömning

Över 100 000 anläggningschefer förlitar sig på att vi hjälper dem att hitta effektivare rengöringsrutiner och välja rätt rengöringsutrustning.

Kylförvaring: Livsmedel och andra produkter

Oavsett om du förvarar livsmedel, läkemedel eller andra temperaturkänsliga produkter så är renlighet nyckeln till att hålla ditt kyllager säkert, fungera problemfritt och i enlighet med gällande bestämmelser. Smältvatten kan innehålla bakterier och andra patogener, samt utgöra en halk- och fallrisk. Damm- och isbildning kan skada kylsystem och förkorta deras livslängd. Dessutom kan skräp från förpackningar och fordon skapa farliga arbetsförhållanden för medarbetarna.

Nilfisk rengöringsutrustning hjälper dig att förhindra kontaminering och korskontaminering, skydda utrustningen i kylkedjan och säkerställa personalens hälsa och säkerhet.