Lager och logistik – rengöring av områden för livsmedelsförvaring | Nilfisk

Förvaringsutrymmen för färska livsmedel

Rengöring förhindrar korskontaminering och ser till att anläggningen uppfyller aktuella bestämmelser.

Nyfiken på rengöringsbedömning?
Vid en kostnadsfri rengöringsbedömning kommer en Nilfisk-representant ut och besöker din anläggning för att förstå rengöringsutmaningarna och sedan ge rekommendationer som hjälper dig att optimera rengöringsprocesserna.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig.

Spinner
Utmaningar och möjligheter

Förhindra kontaminering och garantera livsmedelssäkerhet

Skurning avlägsnar patogener och dammsugning förhindrar att damm sprids i luften och korskontaminerar produkter.

Främja medarbetarnas hälsa och säkerhet

Skurning eliminerar halk-, snubbel- och fallrisker och HEPA-filtrerad dammsugning bidrar till att upprätthålla inomhusluftens kvalitet.

Förhindra att damm och smuts överförs till andra områden

Rengöring av golv i områden med hög trafik bidrar till att förhindra att damm och smuts flyttas till andra områden av lagret.

Gör ett bra intryck

En ren anläggning är alltid redo för kundgranskningar.

Uppfyll aktuella bestämmelser

Renhet krävs av FDA för registrering av livsmedelsanläggningar och är en viktig del av säkerhetskraven på arbetsplatsen.

Kontrollera skadedjur

Daglig sopning, skurning och dammsugning eliminerar matpartiklar och avfall som kan locka till sig skadedjur.

Uppnå hållbarhetsmål

Grön rengöringsteknik ökar energieffektiviteten och minskar resursanvändningen.

Utforska varje område för att få rengöringsrekommendationer

1

Lastkajer och transportområden
Utforska rengöringslösningar för lastkajer och transportområden

2

Plock- och placeringsområden
Utforska rengöringslösningar för plock- och placeringsområden

3

Buntnings- och paketeringsområden
Utforska rengöringslösningar för buntnings- och paketeringsområden

1

Förvaringsutrymmen för färska livsmedel
Utforska rengöringslösningar för förvaringsutrymmen för färska livsmedel

2

Lastkajer och transportområden
Utforska rengöringslösningar för lastkajer och transportområden

1

Kylförvaring
Utforska rengöringslösningar för kylrum

2

Lastkajer och transportområden
Utforska rengöringslösningar för lastkajer och transportområden

1

Råvarulager
Utforska rengöringslösningar för råvarulager

2

Lager för slutprodukter
Utforska rengöringslösningar för slutproduktlager

3

Lastkajer och transportområden
Utforska rengöringslösningar för lastkajer och transportområden

Cleaning Assessment Description

Fråga efter en kostnadsfri rengöringsbedömning

Över 100 000 anläggningschefer förlitar sig på att vi hjälper dem att hitta effektivare rengöringsrutiner och välja rätt rengöringsutrustning.

Livsmedelsanläggningar

På livsmedelsanläggningar är renlighet inte bara viktigt för att maximera produktivitet och effektivitet. Det krävs för att anläggningar ska kunna upprätthålla sin registrering hos tillsynsmyndigheterna och bristande efterlevnad kan leda till höga böter eller i vissa fall att en verksamhet läggs ner. Livsmedelspartiklar kan innehålla patogener, dra till sig skadedjur och till och med utgöra en risk för explosionsfarligt damm. Dessutom kan skräp från förpackningar och fordon skapa farliga arbetsförhållanden för medarbetarna.

Nilfisk rengöringsutrustning hjälper dig att förhindra kontaminering och korskontaminering, kontrollera skadedjur och säkerställa personalens hälsa och säkerhet.