Načo potrebujem servis?

Údržba je dôležitá!

Myslite na svoj stroj ako na malé auto. Ako potrebuje údržbu auto, takisto ju vyžadujú aj vaše stroje.

Údržba je dôležitá pretože:

  • ​Predlžuje očakávanú životnosť vášho stroja
  • Zabezpečuje vždy najlepší výkon vášho stroja
  • Umožní opravu malých defektov predtým, ako sa z nich stanú drahé opravy
  • Zabezpečíme, aby váš stroj zodpovedal oficiálnym predpisom
  • Úplná servisná minulosť zvyšuje hodnotu stroja pri predaji
  • Chýbajúca údržba môže mať za následok neplatnú záruku

Finančná bezpečnosť a flexibilita

  • ​So servisou zmluvou sú vám dopredu známe náklady súvisiace so strojom
  • Čím pokročilejšia je vaša zmluva, tým sú vaše náklady predvídateľnejšie
  • Naše servisné zmluvy podporujú flexibilné možnosti platby​​