Systémy riadenia strojového parku

Systematické riadenie vašich čistiacich procesov vám umožní vidieť širší obraz, ako aj malé detaily

Pomocou nášho programu spravovania strojového parku môžete sledovať a zhromažďovať údaje, ktoré potrebujete na efektívnejšie plánovanie

Môžete znížiť svoje celkové náklady na čistenie a zlepšiť svoju úroveň služieb pomocou troch inovatívnych riešení: Kódy QR, úplný prehľad strojov (Total Machine O v erview) a sledovanie čistoty (TrackClean™).
Výhody pre vás:

  • Videá s návodmi na prevádzku a údržbu sú dostupné cez QR-kódy
  • TrackClean™ vám umožňuje sledovať svoj celý strojový park jedným kliknutím
  • Jednoduchý prehľad všetkých vašich servisných zmlúv
  • Kompletný rozpis lokalít a celkových nákladov na vlastníctvo všetkých strojov​

 
​​