Finančné riešenia

Finančná flexibilita vám umožní vybrať si ideálne finančné riešenie pre vašu konkrétnu situáciu: nákup strojov, finačnný lízing, dlhodobý prenájom a krátkodobý prenájom, to všetko sú vaše možnosti.

Výhody pre vás:

  • Užite si pohodu s možnosťami, ktoré znižujú finančné riziko zrušených zmlúv
  • Výhody vyplývajúce z vysokého stupňa flexibility pri navrhovaní vášho optimálneho nastavenia
  • Vyberte si z možností prenájmu, ktoré vás zbavia starostí pre konečnú hodnotu a likvidáciu strojov