Bezpečnosť je na prvom mieste

Znižuje riziko vznietenia, zvyšujúc bezpečnosť na vašom pracovisku​

​Bezpečnosť je hlavným bodom pri vývoji priemyselných vysávačov, pneumatických dopravníkov a centrálnych vysávacích systémov Nilfisk.

Prostredia v ktorých sa používajú priemyselné vysávače sú často prítomné mraky prachu a potenciálne horľavé plyny alebo výpary. Spolu s kyslíkom vo vzduchu to znamená, že prítomné sú dva alebo tri z týchto prvkov, ktoré môžu spôsobiť výbuch.

ATEX-certifikvané priemyselné vysávače Nilfisk eliminujú tretí parameter: spúšťač výbuchu. Naše vysávače sú navrhnuté na zabránenie spustenia akéhokoľvek zdroja vznietenia, čo robí vysávanie bezpečnejším.

 
Antistatický systém

Antistatický systém Nilfisk znamená, že vysávač je počas celej doby uzemnený. To znamená, že keď stroj Nilfisk pracuje s vodivou sacou hadicou, statická elektrina sa okamžite vybíja. Zabraňuje sa tak elektrickým úderom, iskrám a špine ktoré sú spôsobené elektrostatickým nábojom.​

Výhody

  • Žiadne nebezpečné iskry v sacej hadici

  • Žiadne nepríjemné údery elektrickým prúdom

  • Uzemnená sacia hadica zabraňuje nahromadeniu špiny
​​​

​​​​​​​​