Energetické hodnotenie

Predpisy EÚ

Európska Únia zaviedla v roku 2014 predpisy, v ktorých sa od výrobcov vyžaduje, že musia označovať výkon svojich vysávačov.

To uľahčuje ich porovnávnie a porozumenie spotrebe energie a stupňa výkonu, ako je výsledok ako dobre vysávajú prach, pre každý výrobok.

Tieto predpisy sa nevzťahujú na niektoré vysávače vrátane vysávačov na batériu a vysávačov na mokré a suché vysávanie a vysávačov na veľké priestory.​

Od 1. septembra 2017 nadobudli účinnosť aktualizovanej predpisy pre ekodizajn a požiadavky na energetické šťuky. S aktualizáciou fázy II sú minimálne požiadavky prísnejšie a nový energetický štítok s energetickým hodnotením v rozmedzí od A +++ do D musia používať všetci výrobcovia.

 

 
​​​
Ako čítať etiketu:

 

 

  • I. Energetické hodnotenie výrobku

  • II. Priemerná ročná spotreba energie

  • III. Úroveň hluku výrobku

  • IV. Hodnotenie čistenia tvrdých podláh

  • V. Hodnotenie opätovnej tvorby prachu

  • VI. Hodnotenie čistenia kobercov

​​​