Prístup Nilfisk v oblasti SZP | Nilfisk

Náš prístup SZP

Veríme, že naša stratégia v oblasti SZP nám poskytuje jasné smerovanie,
ako vedieme inteligentné čistenie pre váš inteligentnejší podnik.

Vyplňte prosím formulár a my sa vám ozveme čo najskôr.

Na spracovanie vašej požiadavky môže byť potrebné, aby spoločnosť Nilfisk vaše údaje poskytla iným spoločnosťami v rámci celosvetovej skupiny Nilfisk Group. Odoslaním vašej požiadavky nižšie vyjadrujete súhlas s tým, že spoločnosť Nilfisk A/S a jej príslušné globálne prepojené subjekty môžu vaše osobné údaje poskytovať a spracúvať na účely vyriešenia vašej požiadavky vrátane odoslania vašich údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), ak je to potrebné.

Spinner

Stratégia spoločnosti Nilfisk v oblasti SZP

SZP zohráva dôležitú úlohu v budúcnosti nášho podnikania. Naša nová päťročná stratégia rastu integruje udržateľnosť do všetkých oblastí podnikania a zavádza obnovený dôraz na zvyšovanie udržateľnosti nášho portfólia a činností.
Systematizovaná a multifunkčná udržateľnosť je neustále prepojená s hlavnými obchodnými a strategickými prioritami spoločnosti Nilfisk.

Nilfisk CSR Strategy Model 2022

Ciele trvalo udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov (OSN) poskytujú usmernenie pre našu prácu v oblasti SZP, zabezpečujú, aby spoločnosť Nilfisk pracovala na udržateľnejšom rozvoji v budúcnosti. Spoločnosť Nilfisk špecificky prispieva k cieľom trvalo udržateľného rozvoja číslo 3 „Dobré zdravie a blahobyt“, číslo 12 „Zodpovedná výroba a spotreba“ a číslo 13 „Opatrenia v oblasti klímy“.

Csr Sd

V roku 2010 pristúpila spoločnosť Nilfisk k iniciatíve OSN Global Compact na ďalšie podporenie nášho úsilia v oblasti udržateľnosti a spoločnosť Nilfisk pripravuje oznámenie o správe o pokroku, čo je naša každoročná správa o SZP.

Global Compact podporuje podniky, ktoré chcú zosúladiť svoje činnosti a stratégie s desiatimi všeobecne akceptovanými zásadami v oblasti ľudských práv, pracovných práv, životného prostredia a boji proti korupcii. Usmernenia tejto iniciatívy používame na vypočítanie a zverejnenie našej uhlíkovej stopy a zaviazali sme sa k iniciatíve Science Based Targets (Ciele založené na vede).

Bližšie informácie nájdete v našej najnovšej správe o SZP.

logos-of-who-we-support

„Chceme preskúmať udržateľné čistenie s partnermi, startupmi, výskumníkmi a študentmi, aby sme prehodnotili koncepciu čistoty.“

CAMILLA RAMBY
EVP & CMO v spoločnosti Nilfisk

Súvisiace články
SC500 Relatedarticle

Vývoj udržateľných produktov – teraz a v budúcnosti

Udržateľnosť produktov je čoraz dôležitejšia – a to nielen v odvetví profesionálneho čistenia, ale vo všetkých odvetviach.

Získajte prístup k prípadovej štúdii o tom, ako spoločnosť Nilfisk pracuje na tom, aby na trh priniesla nové technológie a funkcie produktov na zníženie spotreby vody, energie a čistiacich prostriedkov.

Dozveďte sa viac

Takeback Relatedarticle

Programy spätného odberu spoločnosti Nilfisk dávajú použitým produktom nový život

Stovky strojov Nilfisk každý rok v rámci nášho úsilia o minimalizáciu odpadu renovujeme alebo recyklujeme.

Stále viac podnikov sa usiluje prenajímať alebo kupovať použité vysokokvalitné zariadenia a obehové hospodárstvo rastie aj v odvetví profesionálneho čistenia. Pozrite si prípadovú štúdiu o renovácii produktov tu.

Dozveďte sa viac

D3a2779 Resized

Bezpečnosť na prvom mieste! Ako spoločnosť Nilfisk zlepšuje behaviorálnu bezpečnosť na jednotlivých pracoviskách

V spoločnosti Nilfisk máme jasnú ambíciu neustále zlepšovať ochranu zdravia a bezpečnosť na pracovisku, znižovať počet incidentov a zabezpečiť, aby boli naši zamestnanci pri práci v našich závodoch v bezpečí a zapájali sa.

Dozveďte sa viac