Prístup Nilfisk v oblasti SZP | Nilfisk Official Website

Náš prístup SZP

Veríme, že naša stratégia v oblasti SZP nám poskytuje jasné smerovanie,
ako vedieme inteligentné čistenie pre váš inteligentnejší podnik.

Vyplňte prosím formulár a my sa vám ozveme čo najskôr.

Spinner

Stratégia spoločnosti Nilfisk v oblasti SZP

SZP je dôležitou súčasťou identity spoločnosti Nilfisk, ktorá poskytuje informácie o udržateľnosti založené na údajoch, a jej cieľom je integrácia dlhodobej vízie a zodpovednosti do každého aspektu obchodných aktivít spoločnosti Nilfisk.

Stratégia a prístup spoločnosti Nilfisk v oblasti SZP riešia otázky, ktoré sú podstatné pre spoločnosť Nilfisk, jej zainteresované strany a riziká identifikované v našom hodnotovom reťazci.

Artboard Csr S

Ciele trvalo udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov (OSN) poskytujú usmernenie pre našu prácu v oblasti SZP, zabezpečujú, aby spoločnosť Nilfisk pracovala na udržateľnejšom rozvoji v budúcnosti. Spoločnosť Nilfisk špecificky prispieva k cieľom trvalo udržateľného rozvoja číslo 3 „Dobré zdravie a blahobyt“, číslo 12 „Zodpovedná výroba a spotreba“ a číslo 13 „Opatrenia v oblasti klímy“.

Csr Sd

V roku 2010 pristúpila spoločnosť Nilfisk k iniciatíve OSN Global Compact na ďalšie podporenie nášho úsilia v oblasti udržateľnosti a spoločnosť Nilfisk pripravuje oznámenie o správe o pokroku, čo je naša každoročná správa o SZP.

Global Compact podporuje podniky, ktoré chcú zosúladiť svoje činnosti a stratégie s desiatimi všeobecne akceptovanými zásadami v oblasti ľudských práv, pracovných práv, životného prostredia a boji proti korupcii. Usmernenia tejto iniciatívy používame na vypočítanie a zverejnenie našej uhlíkovej stopy a zaviazali sme sa k iniciatíve Science Based Targets (Ciele založené na vede).

Bližšie informácie nájdete v našej najnovšej správe o SZP.

MAR0021871 01

„Chceme preskúmať udržateľné čistenie s partnermi, startupmi, výskumníkmi a študentmi, aby sme prehodnotili koncepciu čistoty.“

CAMILLA RAMBY
EVP & CMO v spoločnosti Nilfisk

Súvisiace články
SC500 Relatedarticle

Vývoj udržateľných produktov – teraz a v budúcnosti

Udržateľnosť produktov je čoraz dôležitejšia – a to nielen v odvetví profesionálneho čistenia, ale vo všetkých odvetviach.

Získajte prístup k prípadovej štúdii o tom, ako spoločnosť Nilfisk pracuje na tom, aby na trh priniesla nové technológie a funkcie produktov na zníženie spotreby vody, energie a čistiacich prostriedkov.

Dozveďte sa viac

Takeback Relatedarticle

Programy spätného odberu spoločnosti Nilfisk dávajú použitým produktom nový život

Stovky strojov Nilfisk každý rok v rámci nášho úsilia o minimalizáciu odpadu renovujeme alebo recyklujeme.

Stále viac podnikov sa usiluje prenajímať alebo kupovať použité vysokokvalitné zariadenia a obehové hospodárstvo rastie aj v odvetví profesionálneho čistenia. Pozrite si prípadovú štúdiu o renovácii produktov tu.

Dozveďte sa viac

D3a2779 Resized

Bezpečnosť na prvom mieste! Ako spoločnosť Nilfisk zlepšuje behaviorálnu bezpečnosť na jednotlivých pracoviskách

V spoločnosti Nilfisk máme jasnú ambíciu neustále zlepšovať ochranu zdravia a bezpečnosť na pracovisku, znižovať počet incidentov a zabezpečiť, aby boli naši zamestnanci pri práci v našich závodoch v bezpečí a zapájali sa.

Dozveďte sa viac