Sociálna zodpovednosť podnikov


Zodpovednosť začína s naším vlastným správaním. Spoločnosť Nilfisk má vysoký štandard ľudských práv, obchodnej integrity a životného prostredia a sme presvedčení o tom, že nám to zabezpečí udržateľnejšie obchodné prostredie v prospech spoločnosti Nilfisk, našich zákazníkov a ďalších zainteresovaných strán.

V spoločnosti Nilfisk ponúkame našim zákazníkom udržateľné čistiace riešenia.
Pre nás to znamená zabezpečenie efektívnosti a produktivity a zníženie celkových nákladov na prevádzku.
Vyvíjame čistiace výrobky, ktoré pracujú účinne, a pritom využívajú menej energie, menej vody a menej čistiacich prostriedkov.
Zníženie nákladov pre našich zákazníkov, a zároveň zlepšenie nášho environmentálneho správania je základom nášho prístupu k udržateľnosti.
 
 

  • Znižujeme celkové náklady na prevádzku a maximalizujeme návratnosť investícií našich zákazníkov, lebo vyvíjame výrobky s lepšou environmentálnou výkonnosťou
  • Zlepšujeme kapacitu, aby sme mohli poskytovať udržateľné čistiace služby
  • Reagujeme na potreby udržateľného čistenia a vyvíjame nové príležitosti na vytvorenie trvalej hodnoty pre našich zákazníkov a ich zamestnancov


Záväzok

Spoločnosť Nilfisk je hrdým signatárom iniciatívy OSN Global Compact.
Chceli by sme zdôrazniť náš záväzok byť zodpovednou spoločnosť a usilovať sa o nepretržité zlepšovanie vo všetkých štyroch oblastiach záujmu:
ľudské práva, pracovné práva, životné prostredie a boj proti korupcii.


Ďalšie informácie

Pre ďalšie informácie o sociálnej zodpovednosti podnikov (CSR) v spoločnosti Nilfisk alebo na stiahnutie našich správ o CSR a súvisiacich politík navštívte našu globálnu stránku.​
​​​​​