Kariéra

V spoločnosti Nilfisk sa neustále usilujeme o rozvoj našej spoločnosti a našich zamestnancov.

Naši ľudia...

Naši ľudia sú naším hlavným aktívom a ich rozvoj ide ruka v ruke s rozvojom našej spoločnosti.

Pridanie sa k spoločnosti Nilfisk

Ak sa k nám v spoločnosti Nilfisk pridáte, stanete sa súčasťou silnej, medzinárodnej spoločnosti s vyše 5 500 zamestnancami pracujúcimi na 45 miestach na celom svete.
Spájame viac ako 110 rokov solídnych skúseností v oblasti inovácií so silným zameranim sa na vysokú kvalitu čistiaceho zariadenia a riešení určených pre odvetvie profesionálneho čistenia.
 
 Profesionalita a výkonnosť

Nilfisk je profesionálna spoločnosť orientovaná na výkon, v ktorej sú kvalita našich produktov a rozvoj našich ľudí najcennejšími aktívami.
K rozvoju zamestnancov pristupujeme systematicky a spoločnosť Nilfisk pravidelne meria zapojenie zamestnancov.
Priemerný výsledok zapojenosti zamestnancov v priebehu posledných piatich rokov stabilne rastie a v súčasnosti viac ako osem z desiatich zamestnancov cíti veľkú hrdosť na prácu v spoločnosti Nilfisk.

Rovnaké príležitosti

Politikou spoločnosti Nilfisk je nediskriminovať žiadneho zamestnanca či uchádzača o prácu z dôvodu rasy, farby, viery, pohlavia, sexuálnej orientácie, štátneho pôvodu, veku, manželského stavu, genetickej informácie, postihnutia alebo preto, že je chránený veterán.
Súčasťou politiky spoločnosti Nilfisk je zamestnávať a rozvíjať v zamestnaní všetky osoby bez ohľadu na rasu, farbu, vieru, pohlavie, sexuálnu orientáciu, štátny pôvod, vek, manželský stav, genetickú informáciu, postihnutie alebo status chráneného veterána a zakladať všetky rozhodnutia týkajúce sa zamestnania len na oprávnených pracovných požiadavkách.
Táto politika sa na všetkých úrovniach zamestnania uplatňuje na všetky činnosti týkajúce sa zamestnania vrátane náboru, najímania, povyšovania, preloženia, preloženia na nižšiu pozíciu, prepúšťania, odvolania, ukončenia, mzdových kategórií alebo iných foriem odmeňovania a výberu na školenie vrátane učňovskej odbornej prípravy

Nevyžiadané žiadosti o prijatie do zamestnania
Chceme zabezpečiť, aby všetci uchádzači mali dobré skúsenosti s náborovým procesom spoločnosti Nilfisk.
V rámci toho neprijímame nevyžiadané žiadosti o prijatie do zamestnania, ale podporujeme vás, aby ste sa uchádzali o pozície, o ktorých máte pocit, že sú pre vás vhodné.
 
 
Pretože v konečnom dôsledku ide presne o to – správne zladiť váš sen o kariére s tým, čo vieme ponúknuť.
​​ ​​​​​ ​​​