Change password

Zmena hesla:

Heslo by malo mať minimálne 6 znakov a nesmie obsahovať žiadne z týchto znakov: < > ' "