Responsabilitatea socială a companiei | Nilfisk

Responsabilitatea socială a companiei

„Facilităm curăţenia sustenabilă
în întreaga lume pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii”.

Vă rugăm să completați formularul, și vom reveni la dvs cât mai curând posibil.

Spinner

Abordarea noastră CSR

Maximizarea valorii

La Nilfisk, Responsabilitatea socială corporativă (CSR) joacă un rol vital în viitorul companiei noastre. Credem că rezultatele comerciale pozitive sunt obținute prin lucrul sistematic și persistent asupra inițiativelor legate de CSR. Stabilim obiective și inițiative robuste pentru a minimiza impactul negativ al Nilfisk și pentru a maximiza valoarea pe care o creăm pentru oameni, mediu și economie.

Strategia noastră cuprinde patru domenii de interes, în care credem că putem avea cel mai mare impact:

Climă și mediul înconjurător – Societate – Clienți – Locul de muncă

Climate And Enviroment Pict Mobile

Climă și mediul înconjurător

Reducerea amprentei noastre asupra climatului și a mediului

Atenția asupra impactului nostru asupra climei globale și al mediului reprezintă o parte critică a strategiei CSR și a afacerii Nilfisk. Ne concentrăm pe reducerea impactului negativ și pe valorificarea oportunităților de a aduce valoare pentru oameni și mediu. Ne-am luat angajamentul față de inițiativa Science Based Targets (Obiective științifice) și am stabilit obiective ambițioase de impact asupra climei.

Munca noastră cu un Sistem de management al mediului (EMS) și concentrarea asupra certificării locațiilor în conformitate cu ISO 14001:2015 formează baza îmbunătățirii suplimentare a performanțelor noastre de mediu.

Pentru mai multe informații, citiți cel mai recent raport CSRcertificat ISO 14001:2015 al Nilfisk.

Nilfisk stabilește obiective climatice ambițioase și se angajează să respecte inițiativa Science Based Targets (Obiective științifice)

Society Pict Mobile

Societatea

Integritatea și procesele etice

Prin prioritizarea integrității și a proceselor etice în toate aspectele activității noastre, putem asigura succesul pe termen lung și durabil pentru compania, angajații și societatea noastră. Codul nostru de Conduită exprimă angajamentul Nilfisk de a promova conduita centrată pe integrare în întreaga companie.

Nilfisk susține în totalitate Legea privind sclavia modernă din Regatul Unit și credem că aceasta este un pas important în privința transparenței crescute și a prevenirii încălcărilor grave care au loc în cadrul lanțurilor de aprovizionare la nivel global.

Pentru mai multe informații, citiți Codul de Conduită , declarația privind Legea privind Sclavia Modernă și cel mai recent raport CSR al Nilfisk.

Clienţi

Asigurarea siguranței și calității produselor

Nilfisk se angajează să investească în soluții inovatoare pentru clienți, asigurând în același timp siguranța produselor, calitatea și performanța sustenabilă. Lucrăm pentru a spori calitatea produselor în întreaga noastră industrie și este esențial să implicăm în dialog deschis și eficace cu clienții noștri, astfel încât să furnizăm instrucțiuni corecte și complete pentru produsele noastre.

Sistemul nostru de management al calității bazat pe ISO 9001:2015 este implementat în toate locațiile de producție și centrele de distribuție, asigurându-i pe clienții noștri de calitatea constantă și siguranța produselor noastre.

Pentru mai multe informații, citiți documentul privind Etica și Conformitatea și certificatul ISO 9001:2015.

Locul de muncă

Loc de muncă sigur pentru toți angajații

Crearea unui mediu de lucru sănătos, sigur și antrenant pentru angajații noștri reprezintă piatra de temelie a succesului Nilfisk.

Ne asigurăm că toți angajații sunt tratați în mod egal și că se bucură de aceleași oportunități și avantaje la locul de muncă.

Un alt aspect cheie al angajamentelor noastre la locul de muncă este un accent continuu pe sănătatea și siguranța în muncă și, iar Nilfisk este tratat în condiții de siguranță.

Pentru mai multe informații, citiți Codul de Conduită Nilfisk, carta Nilfisk privind Sănătatea și siguranța ocupațională și cel mai recent raport CSR Nilfisk.

Sancțiunile impuse de SUA și UE

Nilfisk respectă sancțiunile comerciale și economice aplicabile, impuse de SUA și UE. Solicităm ca revânzătorii și dealerii să respecte, de asemenea, sancțiunile care pot afecta colaborarea lor cu Nilfisk, pentru a se asigura că relațiile noastre de afaceri nu duc la încălcări ale acestor sancțiuni.

Consultați lista actuală a țărilor și a altor zone geografice care fac obiectul unor sancțiuni cheie din partea SUA sau UE - este posibil ca revânzătorii și distribuitorii să nu se ocupe de acele țări în activitatea pe care o desfășoară cu Nilfisk, cu excepția cazului în care Nilfisk acordă în prealabil o aprobare scrisă

Certificate și rapoarte

Certificate și rapoarte Nilfisk

La Nilfisk, dorim să le oferim transparență clienților noștri în privința eforturilor noastre de a ne asigura că produsele sunt sigure și conforme. Politica Nilfisk trebuie să respecte toate standardele aplicabile, precum și orice cerințe de reglementare sau legale direcționate către Nilfisk sau produsele noastre. În această secțiune, am furnizat Codul de conduită pentru afaceri al Nilfisk, Declarația Nilfisk privind Legea privind sclavia modernă și declarațiile noastre privind ISO și conformitatea produselor.

D3A2813 Low Square

Raport CSR 2021

Cel mai recent raport CSR privind exercițiul financiar pentru anul 2021. Descoperiți noua noastră strategie de creștere pe cinci-ani, care integrează sustenabilitatea in toate domeniile de busines și pune accentul pe creșterea sustenabilitații portofoliului si operațiunilor noastre.

Informații suplimentare

Nilfisk Business Code Of Conduct Visual

Codul de conduită în afaceri al Nilfisk

Codul nostru de conduită în afaceri exprimă angajamentul nostru de promovare a standardelor comportamentale și de responsabilitate în întreaga companie. Acesta descrie regulile fundamentale care guvernează modul în care acționăm la nivel intern și extern.

Informații suplimentare

ISO Visual

Managementul calităţii şi al mediului

Nilfisk are un sistem de management al calității și al mediului certificat ISO care ne oferă concentrare și structură. ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 sunt standarde internaționale, gestionate de Organizația Internațională de Standardizare (ISO).

Informații suplimentare

Product Compliance Declarations Visual

Declarațiile de conformitate a produsului

La Nilfisk, dorim să le oferim transparență clienților noștri în privința eforturilor noastre de a ne asigura că produsele sunt sigure și conforme. Politica Nilfisk trebuie să respecte toate standardele aplicabile, cerințele de reglementare și legale aplicabile pentru Nilfisk și produsele noastre, cum ar fi REACH, RoHS, DEEE și Regulamentul privind minereurile din zone de conflict.

Informații suplimentare

Nilfisk Statement UK Modern Slavery Act Visual

Declarația Nilfisk privind Legea privind sclavia modernă

La Nilfisk, considerăm că această inițiativă este un pas important către o transparență sporită pentru companiile care își desfășoară activitatea în Regatul Unit, cu accent pe prevenirea încălcărilor grave care au loc în lanțurile de aprovizionare globale. Inițiativa vizează sclavia, munca forțată, traficul de ființe umane și multe altele.

Informații suplimentare

Ethics And Compliance Square

Prezentare generală a eticii și conformității

Acest folder oferă o introducere în programele și inițiativele Nilfisk cu privire la Responsabilitatea socială corporativă, Managementul calității și al mediului și conformitate.

Informații suplimentare