Czy serwis jest konieczny?

Niech konserwacja znajdzie się na liście rzeczy ważnych.

Wyobraź sobie, że Twoja maszyna to mały samochód. Samochód oddajesz do przeglądu – nasze maszyny też tego potrzebują.

Konserwacja jest ważna, ponieważ:

 

  • ​Wydłuża żywotność maszyny
  • Gwarantuje, że maszyna będzie zawsze sprawna
  • Eliminuje małe defekty zanim przerodzą się w kosztowne naprawy
  • Zapewnia, że maszyna spełnia przepisy
  • Pełna historia serwisowa zwiększa wartość maszyny w przypadku jej odsprzedaży
  • Brak konserwacji może skutkować utratą gwarancji

Bezpieczeństwo i elastyczność finansowa

 

  • ​Dzięki kontraktowi serwisowemu będziesz z góry znać koszty wydatków związanych z maszyną
  • Im bardziej zaawansowany kontrakt, tym bardziej przewidywalne koszty
  • Nasze kontrakty serwisowe wspieramy elastycznymi formami płatności

 


 

​​