Corporate Social Responsibility | Oficjalna witryna Nilfisk

Społeczna odpowiedzialność biznesu

“We enable sustainable
cleaning worldwide to improve quality of life.”

Społeczna odpowiedzialność biznesu

“We enable sustainable
cleaning worldwide to improve quality of life.”

Wypełnij formularz i skontaktujemy się z Tobą możliwie jak najszybciej.

Spinner

Nasze podejście do społecznej odpowiedzialności biznesu

Maksymalizacja wartości

W Nilfisk społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) odgrywa istotną rolę w przyszłości naszej firmy. Wierzymy, że pozytywne wyniki biznesowe osiągane są poprzez ciągłą i systematyczną pracę nad inicjatywami związanymi z CSR. Wyznaczamy solidne cele i inicjatywy, które mają na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu firmy Nilfisk oraz zmaksymalizowanie wartości, jaką tworzymy dla ludzi, środowiska i gospodarki.

Nasza strategia obejmuje cztery obszary zainteresowania, w których możemy wywierać największy wpływ:

Klimat i Środowisko – Społeczeństwo – Klienci – Miejsce pracy

Climate And Enviroment Pict Mobile

Klimat i środowisko

Zmniejszanie naszego wpływu na klimat i środowisko

Dbałość o nasz wpływ na globalny klimat i środowisko jest kluczowym elementem strategii i działalności Nilfisk w zakresie społecznej odpowiedzialności w biznesie. Skupiamy się na zmniejszeniu negatywnego wpływu naszej działalności i wykorzystaniu możliwości, aby zapewnić wartość ludziom i środowisku. Zaangażowaliśmy się w inicjatywę Science Based Targets (cele oparte na podstawach naukowych) i wyznaczyliśmy ambitne cele klimatyczne.

Nasza praca nad systemem zarządzania środowiskowego (EMS) oraz koncentracja na certyfikacji naszych zakładów zgodnie z normą ISO 14001: 2015, jest podstawą do dalszego doskonalenia naszych wyników w zakresie ochrony środowiska.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Nilfisk CSR reportISO 14001:2015 certificate.

Firma Nilfisk wyznacza ambitne cele klimatyczne i angażuje się w inicjatywę Science Based Targets (cele oparte na podstawach naukowych)

Society Pict Mobile

Społeczeństwo

Uczciwość i etyczne procesy

Stawiając najwyżej uczciwość i etyczne procesy w każdym aspekcie naszej działalności, możemy zapewnić długofalowy, zrównoważony sukces naszej firmie, pracownikom i społeczeństwu. Nasz Kodeks Postępowania w Biznesie wyraża zaangażowanie firmy Nilfisk w promowanie zachowań skoncentrowanych na uczciwości w całym łańcuchu dostaw.

W pełni popieramy brytyjską ustawę o współczesnym niewolnictwie i wierzymy, że jest to ważny krok w kierunku zwiększenia przejrzystości oraz zapobieganiu poważnym naruszeniom w ramach globalnych łańcuchów dostaw.

Więcej informacji, przeczytaj na stronie Nilfisk Business Code of Conduct, Statement on Modern Slavery Act and Nilfisk’s latest CSR report.

Klienci

Zapewnienie bezpieczeństwa i jakości produktu

Firma Nilfisk angażuje się w inwestowanie w innowacyjne rozwiązania dla klientów przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa, jakości i zrównoważonych wyników. Dokładamy starań, aby podnosić jakość produktów w całej branży, dlatego musimy angażować się w otwarty i skuteczny dialog z klientami, abyśmy przekazywali prawidłowe, kompletne instrukcje dotyczące naszych produktów.

Nasz QMS ISO 9001: 2015 jest wdrażany we wszystkich zakładach produkcyjnych i centrach dystrybucji, zapewniając klientom stały poziom jakości i bezpieczeństwa produktów.

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Ethics and Compliance document and ISO 9001:2015 certificate.

Miejsce pracy

Bezpieczne miejsce pracy dla wszystkich pracowników

Tworzenie zdrowego, bezpiecznego i angażującego środowiska pracy dla naszych pracowników jest fundamentem sukcesu firmy Nilfisk.

Dbamy o to, aby wszyscy pracownicy byli traktowani jednakowo i korzystali z takich samych możliwości i korzyści w miejscu pracy.

Innym kluczowym aspektem naszych działań w obszarze miejsca pracy jest nieustanna koncentracja na kwestiach BHP oraz zagwarantowanie, że Nilfisk jest bezpiecznym miejscem dla wszystkich pracowników.

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Nilfisk's Business Code of Conduct, Nilfisk's Occupational Health and Safety charter and Nilfisk’s latest CSR report.

Certyfikaty i raporty

Certyfikaty i raporty Nilfisk

W firmie Nilfisk chcemy zapewnić naszym klientom przejrzystość działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności produktów z przepisami. Polityka Nilfisk zakłada zachowanie zgodności ze wszystkimi obowiązującymi normami, jak również ze wszelkimi wymogami regulacyjnymi lub prawnymi odnoszącymi się do firmy Nilfisk lub naszych produktów. W tej części przedstawiamy Kodeks Postępowania w Biznesie firmy Nilfisk, Oświadczenie Nilfisk w sprawie ustawy o współczesnym niewolnictwie oraz nasze deklaracje ISO i zgodności produktu.

D3A2813 Low Square

Raport CSR 2020

Raport CSR firmy Nilfisk za 2020 rok opiera się na danych dostępnych w czasie publikacji, obejmujących rok finansowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. 

Dowiedz się więcej

Nilfisk Business Code Of Conduct Visual

Kodeks postępowania w biznesie firmy Nilfisk

Nasz Kodeks Postępowania w Biznesie wyraża nasze zaangażowanie w promowanie standardów zachowań i odpowiedzialności w całej firmie. Opisuje on podstawowe zasady dotyczące sposobu w jaki działamy wewnętrznie i zewnętrznie.

Dowiedz się więcej

ISO Visual

Zarządzanie jakością i ochroną środowiska

Firma Nilfisk posiada system zarządzania jakością i środowiskiem z certyfikatem ISO, który zapewnia nam koncentrację i odpowiednią strukturę. ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 są normami globalnymi zarządzanymi przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO).

Dowiedz się więcej

Product Compliance Declarations Visual

Deklaracje zgodności produktu

W firmie Nilfisk chcemy zapewnić naszym klientom przejrzystość w zakresie naszych działań mających na celu zapewnienie bezpiecznych i zgodnych z przepisami produktów. Polityka Nilfisk zakłada zachowanie zgodności ze wszystkimi obowiązującymi normami, przepisami i standardami; wymogami prawnymi, które dotyczą Nilfisk i naszych produktów, takimi jak REACH, RoHS, WEEE i Minerały Konfliktowe.

Dowiedz się więcej

Nilfisk Statement UK Modern Slavery Act Visual

Oświadczenie firmy Nilfisk w sprawie ustawy o współczesnym niewolnictwie

W firmie Nilfisk wierzymy, że ta inicjatywa jest ważnym krokiem w kierunku zwiększenia transparentności dla firm działających w Wielkiej Brytanii, z naciskiem na zapobieganie poważnym naruszeniom, które występują w globalnych łańcuchach dostaw. Inicjatywa ta jest ukierunkowana między innymi na niewolnictwo, pracę przymusową i handel ludźmi.

Dowiedz się więcej

Ethics And Compliance Square

Etyka i zgodność z przepisami - przegląd

Folder ten zawiera wprowadzenie do programów i inicjatyw firmy Nilfisk w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, jakości i zarządzania środowiskowego oraz zgodności z przepisami.

Dowiedz się więcej