Społeczna odpowiedzialność biznesu


Odpowiedzialność bierze swój początek w naszych decyzjach. Firma Nilfisk przyjęła wysokie standardy w zakresie praw człowieka, uczciwości biznesowej i ochrony środowiska naturalnego. Jesteśmy przekonani, że to podejście pozwoli na bardziej zrównoważoną środowiskowo działalność z korzyścią dla nas, naszych Klientów i innych zainteresowanych stron.

Firma Nilfisk oferuje Klientom ekologiczne rozwiązania z zakresu czyszczenia.
Dla nas oznacza to zapewnienie efektywności i produktywności i obniżenie całkowitych kosztów eksploatacji.
Oferujemy produkty, które zapewniają wysoką wydajność czyszczenia, jednocześnie zużywając mniej energii, mniej wody i mniej detergentów.
Możliwość obniżenia kosztów ponoszonych przez Klientów, zwiększając jednocześnie ochronę środowiska naturalnego, jest kluczowym elementem naszego zrównoważonego podejścia.
 
 

  • Obniżamy całkowite koszty działalności i maksymalnie zwiększamy zwrot z inwestycji naszych Klientów poprzez rozwój produktów o wyższej efektywności środowiskowej.
  • Zwiększamy potencjał do świadczenia usług czyszczenia przy poszanowaniu zasobów środowiska naturalnego.
  • Reagujemy na potrzebę zrównoważonych środowiskowo środków i systemów czyszczących i opracowujemy nowe rozwiązania, które przynoszą trwałą wartość Klientom i ich pracownikom.


Zobowiązanie

Firma Nilfisk jest dumna z uczestnictwa w programie ONZ „Global Compact”.
Pragniemy dać wyraz naszej odpowiedzialności biznesowej i staramy się nieustannie doskonalić nasze działania w czterech kluczowych obszarach:
prawa człowieka, prawa pracy, ochrona środowiska i walka z korupcją.


Więcej informacji

Dalsze informacje na temat społecznej odpowiedzialności Nilfisk oraz raporty CSR i polityki do pobrania można znaleźć na naszej stronie korporacyjnej.​
​​​​​