Maatschappelijk verantwoord ondernemen | Nilfisk

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

“We maken wereldwijd duurzaam
schoonmaken mogelijk om de kwaliteit van leven te verbeteren.”

Vul a.u.b. het formulier in, wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Spinner

Onze MVO-aanpak

Waarde maximaliseren

Bij Nilfisk speelt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een essentiële rol in de toekomst van ons bedrijf. Wij zijn van mening dat positieve bedrijfsresultaten worden behaald door voortdurend en systematisch te werken aan MVO-gerelateerde initiatieven. We stellen krachtige doelen en initiatieven om de negatieve impact van Nilfisk te minimaliseren en de waarde die we creëren voor mensen, het milieu en de economie te maximaliseren.

Onze strategie bestaat uit vier aandachtsgebieden, waarbinnen we naar onze mening de grootste impact kunnen maken:

Klimaat en milieu – Maatschappij – Klanten – Werkplek

Climate And Enviroment Pict Mobile

Klimaat en milieu

Onze klimaat- en ecologische voetafdruk verkleinen

Aandacht voor de invloed die wij wereldwijd hebben op het klimaat en het milieu is een essentieel onderdeel van de MVO-strategie en -activiteiten van Nilfisk. We richten ons op het verminderen van de negatieve impact en het benutten van kansen om waarde te creëren voor mens en milieu. We hebben ons verbonden aan het Science Based Targets-initiatief en hebben ambitieuze klimaat-impactdoelstellingen vastgesteld.

Onze werkzaamheden met een Environmental Management System (milieubeheersysteem (EMS)) en een focus op het certificeren van onze fabrieken in overeenstemming met ISO 14001: 2015 vormen de basis voor verdere verbetering van onze milieuprestaties.

Lees voor meer informatie Nilfisk's nieuwste MVO-rapportCertificaat ISO 14001:2015 .

Society Pict Mobile

Maatschappij

Integriteit en ethische processen

Door integriteit en ethische processen in elk aspect van ons bedrijf te prioriteren, kunnen we zorgen voor duurzaam succes op de lange termijn voor ons bedrijf, onze medewerkers en de maatschappij. Onze Zakelijke gedragscode bevat de toewijding van Nilfisk tot het promoten van op integriteit gericht gedrag binnen het gehele bedrijf.

We ondersteunen de Moderne Slavernijwet Verenigd Koninkrijk volledig, en we zijn van mening dat dit een belangrijke stap is richting meer transparantie en het voorkomen van ernstige overtredingen die binnen wereldwijde toeleverketens optreden.

Lees voor meer informatie Nilfisk’s Zakelijke gedragscode, Verklaring omtrent Moderne Slavernijwetgeving en Nilfisk’s nieuwste MVO-rapport.

Klanten

Gegarandeerde productveiligheid en -kwaliteit

Nilfisk wil investeren in innovatieve oplossingen voor klanten en tegelijkertijd de productveiligheid, kwaliteit en duurzame prestaties waarborgen. We leggen de lat voor productkwaliteit in onze hele sector hoger en het is essentieel voor ons om een open, effectieve dialoog aan te gaan met onze klanten, zodat we correcte en volledige instructies voor onze producten kunnen geven.

Ons QMS ISO 9001: 2015 wordt geïmplementeerd op alle productielocaties en distributiecentra, zodat klanten kunnen profiteren van een consistente productkwaliteit en -veiligheid.

Lees voor meer informatie Certificaat ISO 9001:2015.

Werkplek

Veilige werkplek voor alle medewerkers

Het creëren van een gezonde, veilige en aantrekkelijke werkomgeving voor onze werknemers is de hoeksteen van het succes van Nilfisk als bedrijf.

We zorgen ervoor dat alle werknemers gelijk worden behandeld en dat ze allemaal dezelfde kansen en voordelen genieten op de werkplek.

Een ander belangrijk aspect van onze beloften op de werkplek is een continue focus op gezondheid en veiligheid op het werk, en ervoor zorgen dat Nilfisk een veilige werkplek is voor alle werknemers.

Lees voor meer informatie Nilfisk's Zakelijke gedragscode, Nilfisk's Handvest gezondheid en veiligheid op het werk en Nilfisk’s nieuwste MVO-rapport.

EU en VS Sancties

Nilfisk houdt zich aan de van toepassing zijnde handels- en economische sancties die zijn opgelegd door bijvoorbeeld de Verenigde Staten en de Europese Unie. Wij eisen dat leveranciers en dealers ook voldoen aan sancties die van invloed zijn op hun zaken met Nilfisk, om ervoor te zorgen dat onze zakelijke transacties niet leiden tot schendingen van sancties.

Zie de huidige lijst van landen en andere geografische gebieden waarop belangrijke VS- of EU-sancties van toepassing zijn – verkopers en dealers mogen geen zaken doen met deze landen in het kader van hun zaken met Nilfisk, tenzij Nilfisk vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Certificaten en rapporten

Nilfisk's certificaten en rapporten

Bij Nilfisk willen we onze klanten transparantie bieden over onze inspanningen om ervoor te zorgen dat producten veilig zijn en voldoen aan de regels. Het beleid van Nilfisk is om te voldoen aan alle toepasselijke normen, evenals aan alle wettelijke of reglementaire vereisten die gelden voor Nilfisk of onze producten. In deze paragraaf hebben we de Zakelijke gedragscode van Nilfisk, de verklaring van Nilfisk over de moderne slavernijwet en onze ISO- en productconformiteitsverklaringen verstrekt.

Cleaning building

MVO-rapport 2021 (Global)

Ons nieuwste MVO-verslag over het boekjaar 2021. Ontdek onze nieuwe vijfjarige groeistrategie, die duurzaamheid integreert in alle onderdelen van het bedrijf en een hernieuwde focus introduceert op de verduurzaming van onze portefeuille en activiteiten.

Meer lezen

Nilfisk Business Code Of Conduct Visual

De Zakelijke gedragscode van Nilfisk

Onze Zakelijke gedragscode bevat onze toewijding om gedragsnormen en verantwoordingsplicht in het hele bedrijf te bevorderen. Het beschrijft de basisregels voor de manier waarop we intern en extern handelen.

Meer lezen

ISO Visual

Kwaliteits- en milieubeheer

Nilfisk heeft een ISO-gecertificeerd kwaliteits- en milieubeheersysteem dat ons van focus en structuur voorziet. ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 zijn wereldwijde normen die worden beheerd door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO).

Meer lezen

Product Compliance Declarations Visual

Productconformiteitsverklaringen

Bij Nilfisk willen we onze klanten transparantie bieden omtrent onze inspanningen om veilige en conforme producten te garanderen. Het beleid van Nilfisk is gericht op het voldoen aan alle normen en wettelijke & vereisten die van toepassing zijn op Nilfisk en onze producten, zoals REACH, RoHS, WEEE en Conflict Minerals.

Meer lezen

Nilfisk Statement UK Modern Slavery Act Visual

Nilfisk's verklaring omtrent de moderne slavernijwet

Bij Nilfisk zijn we van mening dat dit initiatief een belangrijke stap is richting meer transparantie voor bedrijven die actief zijn in het VK, met de nadruk op het voorkomen van ernstige schendingen die zich voordoen in wereldwijde toeleveringsketens. Het initiatief is gericht op slavernij, dwangarbeid, mensenhandel en meer.

Meer lezen

Ethics And Compliance Square

Overzicht ethiek en naleving

Deze folder bevat een inleiding tot Nilfisk-programma's en -initiatieven op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, kwaliteit en milieubeheer en naleving van regels.

Meer lezen