28 MAART 2019

Win één van de drie PlayStations! (Actie verlopen)


Koopt u bij één van onze dealers in de periode 21 maart tot en met 21 juni 2019 een machine uit de “Nilfisk Efficiency Campaign 2019” dan maakt u kans op één van de drie playstations! 

 
Het enige wat u hiervoor hoeft te doen is het contac​tformulier op onze website in te vullen en uw aankoopfactuur als bestand toe te voegen. 

 
Klik hier om direct naar het contactformulier te gaan

Algemene actievoorwaarden winactie Nilfisk​

 
Hieronder vindt u de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor de winactie van Nilfisk. Lees deze goed door voordat u meedoet met deze winactie.

 
 1. Deze winactie wordt uitgeschreven door Nilfisk BV. gevestigd te Almere. Op de winactie zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 2. Deelname aan de winactie is gratis. Deelname vindt plaats wanneer een digitaal inschrijfformulier is ingevuld en de aankoopfactuur van de Nilfisk dealer als bijlage is meegestuurd.
 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een winactie.
 4. Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft Nilfisk het recht de deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
 5. De looptijd van de winactie staat aangegeven in de beschrijving van de actie. De “Nilfisk Efficiency Campaign 2019” heeft een looptijd van 21 maart 2019 tot en met 21 juni 2019.
 6. Uiterste inzenddatum aankoopfactuur is 5 juli 2019. Elk actieformulier wat onvolledig is, dat niet voldoet aan de algemene voorwaarden van de actie of dat na 5 juli 2019 middernacht naar Nilfisk is gemaild, zal beschouwd worden als ongeldig en zal onveranderlijk weerhouden worden.
 7. Betreffende winactie geldt uitsluitend bij aankoop van Nilfisk actiemachines vermeld op de verschillende (digitale) “Nilfisk Efficiency Campaign 2019” webpagina’s.
 8. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en moet de deelnemer woonachtig zijn in Nederland. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname. 
 9. De trekking van de winnaars geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 10. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na uiterste inzenddatum aankoopfactuur persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.
 11. Nilfisk kan naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de winactie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 12. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 13. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 14. Medewerkers van Nilfisk zijn uitgesloten van deelname.
 15. Winnaars dienen uiterlijk binnen 2 weken na het bekend maken van de winnaars te reageren, anders worden er door Nilfisk nieuwe winnaars gekozen.
 16. Actie uitsluitend geldig bij officiële en deelnemende Nilfisk dealers en niet cumuleerbaar met andere lopende commerciële acties.
 17. De persoonsgegevens die in het kader van de winactie worden verkregen, worden door Nilfisk alleen gebruikt voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.
 18. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Nilfisk.
 19. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 20. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 21. Druk- en zetfouten voorbehouden.
 22. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Nilfisk klantenservice via: 036 546 07 00 of per e-mail via: info.nl@nilfisk.com. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk telefonisch of via e-mail een reactie.