Loopbaan

Als Nilfisk verrichten wij doorlopend inspanningen om ons bedrijf en onze mensen te ontwikkelen.

Onze mensen ...

Onze mensen zijn onze belangrijkste assets en hun ontwikkeling gaat hand in hand met de toekomst van ons bedrijf.

Een baan bij Nilfisk

Wanneer u bij ons, Nilfisk, in dienst treedt, gaat u deel uitmaken van een sterk internationaal bedrijf met meer dan 5.500 werknemers op 45 locaties over de hele wereld.
Wij combineren meer dan 110 jaar solide ervaring met een sterke toewijzing om hoogwaardige schoonmaakapparatuur en -oplossingen voor de professionele schoonmaaksector te ontwikkelen.
 
 Professionaliteit en prestaties

Nilfisk is een professioneel, prestatiegericht bedrijf waar de kwaliteit van de producten en de ontwikkeling van de medewerkers de meest gewaardeerde assets zijn.
De ontwikkeling van de medewerkers wordt op een systematische manier benaderd en Nilfisk meet regelmatig de betrokkenheid van de medewerkers.
De gemiddelde score voor de betrokkenheid van de medewerkers is in de afgelopen vijf jaar gestaag gestegen en momenteel zijn meer dan acht van elke tien personeelsleden er zeer trots op bij Nilfisk te werken.

Gelijke kansen

Bij Nilfisk is het beleid om geen enkele discriminatie van werknemers of sollicitanten toe te staan op basis van ras, huidskleur, geloof, geslacht, seksuele geaardheid, nationaliteit, leeftijd, huwelijkse staat, genetische informatie, handicaps of het feit dat hij of zij een beschermde veteraan is.
Het is bovendien beleid bij Nilfisk om actie te ondernemen om mensen in dienst te nemen en een loopbaan aan te bieden ongeacht ras, huidskleur, religie, geslacht, seksuele geaardheid, nationaliteit, leeftijd, huwelijkse staat, genetische informatie, handicaps of beschermde veteranenstatus, en om alle beslissingen over dienstverbanden en loopbaanontwikkeling uitsluitend te baseren op valide functievereisten.
Dit beleid geldt voor alle beslissingen over dienstverbanden en loopbaanontwikkeling, waaronder - maar niet beperkt tot - werving, selectie, upgrading, promoties, overplaatsingen, demoties, ontslagen, terugroepingen, beëindiging van dienstverbanden, lonen of andere vormen van compensatie en de selectie voor opleidingen - waaronder traineefuncties - op alle functieniveaus.

Open sollicitaties
Wij willen ervoor zorgen dat alle kandidaten die deel uitmaken van een sollicitatieprocedure bij Nilfisk, dit als een prettige ervaring beleven.
In die context accepteren wij geen open sollicitaties, maar willen wij u wel aanmoedigen om te solliciteren op vacatures die u voor uzelf als een goede match beschouwt.
 
 
En dat is per slot van rekening waar het om gaat - de juiste match tussen uw droomloopbaan en datgene wat wij u te bieden hebben.