AVG en solliciteren

Online kennisgeving aan sollicitanten

Wanneer u uw sollicitatie verstuurt, geeft u Nilfisk SA / NV. uitdrukkelijk toestemming om de informatie over u (uw "persoonlijke gegevens") te verkrijgen, te gebruiken, op te slaan en te delen, zoals hieronder verder beschreven. U kunt te allen tijde contact opnemen met de contactpersoon hieronder om Nilfisk te instrueren het verwerken van uw gegevens te stoppen en uw persoonlijke data te wissen. Nilfisk zal hier opvolging aan geven en u dit bevestigen.

De verwerking van uw gegevens:
Nilfisk zal uw gegevens verwerken om te bepalen of u de juiste kandidaat voor de functie bent. Om dit te doen, zal de Nilfisk Human Resources (HR) contactpersoon uw gegevens, voor zover nodig, delen met andere HR-collega's en relevante werknemers en managers. We gebruiken uw gegevens ook om contact met u op te nemen.

Nilfisk deelt uw gegevens, voor zover nodig, met externe partijen die betrokken moeten worden bij het selectieproces om te bepalen of u de geschikte kandidaat bent, zoals een firma die de kandidaten evalueert en werving- en selectie bureaus om uw profiel te vergelijken met andere kandidaten.
Nilfisk verwerkt uw gegevens veilig en vertrouwelijk en maakt deze alleen beschikbaar op need-to-know-basis.

Gevoelige gegevens:
Dit zijn gegevens over gezondheid, lidmaatschap van de vakbond, religieuze, politieke of filosofische overtuigingen, seksleven of seksuele geaardheid, genetische en biometrische gegevens (bijv. foto's, vingerafdrukken) en raciale en etnische achtergrond.
Deze gegevens zijn niet relevant bij de beoordeling of u al dan niet een geschikte kandidaat bent en Nilfisk laat deze dan ook buiten beschouwing in het evaluatieproces, tenzij dit vereist wordt door lokale wetgeving van het land waar u solliciteert (bijvoorbeeld om kansarme groepen te helpen).
We raden u aan deze gegevens niet in uw sollicitatie op te nemen, tenzij anders vereist door de lokale wetgeving, maar als u ervoor kiest ons deze data te verschaffen, geeft u daarmee expliciete toestemming aan Nilfisk om deze gevoelige gegevens te delen, daar wij deze niet uit uw sollicitatie kunnen verwijderen.

Juridische basis voor het verwerken van uw gegevens:
Nilfisk verwerkt uw gegevens
- omdat we een legitiem belang hebben bij het bepalen of u een geschikte kandidaat voor deze functie bent;
- als u gevoelige gegevens openbaar heeft gemaakt op openbaar toegankelijke sociale media;
- omdat u toestemming heeft gegeven zoals hierboven vermeld
- als wij u een baan aanbieden, wij met u een arbeidsovereenkomst aangaan en wij verplicht zijn om informatie aan te leveren aan relevante overheidsorganen zoals bijvoorbeeld de belastingdienst, immigratiedienst, sociale zekerheid enz, maar ook bijvoorbeeld aan vakbonden waarvan u lid bent.

Overdracht van uw gegevens buiten de EU:
Nilfisk moet mogelijk uw gegevens overdragen buiten de Europese Economische Ruimte1 ​(EER) om u te evalueren; dergelijke gegevensoverdracht vindt plaats onder de EU-standaardclausule hieromtrent. Relevante landen vindt u onder voetnoot2. Wanneer u uw sollicitatie instuurt geeft u expliciet toestemming dat Nilfisk uw gegevens mag overdragen.

Bronnen:
Naast de gegevens die u in uw sollicitatie aanlevert, zal Nilfisk contact opennemen met personen waarvan u heeft aangegeven dat ze als referentie voor willen optreden. We zullen hun feedback over u niet aan u terugkoppelen, gezien de vertrouwelijke aard van deze informatie.

Het opslaan van uw gegevens:
Nilfisk zal uw gegevens gedurende de gehele selectieperiode tot 1 maand nadat het proces afgelopen is en een kandidaat is geselecteerd, opslaan. Daarna zullen uw gegevens verwijderd worden. Als u een Nilfisk werknemer wordt, zullen wij uw gegevens opslaan conform ons reglement omtrent werknemergegevens.

Uw rechten tot uw gegevens:
U kunt contact opnemen met Nilfisk’s Globale Compliance Officer via joseph.simon@nilfisk.com​ om in een elektronisch leesbare vorm uw data op te vragen die Nilfisk verwerkt alsmede Nilfisk te verzoeken:
- De verwerking van uw data stop te zetten of te verwijderen;
- Uw data te corrigeren en/of;
- De verwerking van uw data stop te zetten terwijl deze gecorrigeerd worden.

1 IJsland, Lichtenstein, Noorwegen en andere lidstaten van de Europesche Unie (EU): Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tjechische Republiek, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Lithouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Spanje, Zweden en het Verenigd Koningrijk (tot maart 2019).

Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, Chili, China (inclusief Hong Kong, Macau en Taiwan), India, Japan, Koreaanse Republiek (Zuid Korea), Maleisië, Mexico, Nieuw Zeeland, Peru, Rusland, Singapore, Zuid-Afrika, Zwitserland, Thailand, Turkije, (Verenigd Koninkrijk – na maart 2019), Verenigde Staten, Vietnam