Juridische verklaring

Gegevens van leverancier

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door:

Nilfisk A/S
Kornmarksvej 1
DK-2605 Brøndby
Denemarken

 
Telefoon:+45 43 23 81 00
Fax:+45 43 43 73 68

 
KVK-nr. 62572213

De juridische vertegenwoordiger van het bedrijf is CEO de heer Hans Henrik Lund

 
Gebruik van de website

Nilfisk A/S (Nilfisk) stelt met zorg de verstrekte informatie op deze website samen en deze wordt regelmatig gecontroleerd en bijgewerkt. Desalniettemin wordt de informatie op deze pagina op "als is" en "als beschikbaar" basis aangeboden zonder garanties of voorstellingen, zowel uitdrukkelijk als impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de geïmpliceerde garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Nilfisk accepteert geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en voortdurende beschikbaarheid van de informatie op de website. Nilfisk behoudt het recht zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan deze website aan te brengen.

 
Door gebruik te maken van deze website accepteert u het risico dat informatie onvolledig of onnauwkeurig kan zijn, of niet voldoet aan uw wensen of vereisten.

 
Het product op de website staat voor de huidige volledige serie producten van Nilfisk; sommige producten kunnen echter niet verkrijgbaar zijn in alle landen.

 
Nilfisk accepteert ook geen verantwoordelijkheid voor de geschiktheid van de website voor de gebruiker en zijn/haar doelstellingen. Bindende informatie, advies, aanbevelingen of verklaringen worden alleen door Nilfisk gedaan in individuele, schriftelijke communicatie.

 
Nilfisk heeft niet alle sites die gekoppeld zijn aan deze website gecontroleerd. Als u naar een andere pagina of andere site gaat via een koppeling op deze site en uw gebruik daarvan, geschiedt op eigen risico. Nilfisk wijst alle verantwoordelijkheid over, relatie met of goedkeuring van websites waaraan deze website gekoppeld is, af.

 
Copyright/handelsmerken

 
De inhoud van deze website is volledig in eigendom van de Nilfisk Group en is onderhevig aan bescherming door copyrightwetten. Afbeeldingen zijn eigendom van, of worden gebruikt met toestemming van, de Nilfisk Group. Alle handelsmerken en logo's die op deze website getoond worden, zijn handelsmerken van de Nilfisk Group. Niets op deze website mag gezien worden als toekenning, impliciet of anderszins, van een licentie of recht tot gebruik van intellectuele eigendomsrechten die op de website getoond worden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Nilfisk, de relevante dochteronderneming of de derde partij die dat recht beheert. Nilfisk garandeert niet en doet geen voorstelling dat uw gebruik van materialen getoond op deze website geen inbreuk is op de rechten van derde partijen die niet in eigendom zijn van of gelieerd zijn aan Nilfisk.

 
In het geval dat u toestemming voor gebruik wilt aanvragen, neemt u dan contact op met de Marketingafdeling van Nilfisk.

 
Nilfisk is niet aansprakelijk voor schade of verwondingen die voortvloeien uit uw gebruik van, of de onmogelijkheid gebruik te maken van, deze website of van uw vertrouwen op informatie daarop. Nilfisk doet afstand van alle aansprakelijkheid voor directe, indirecte, incidentele, gevolg-, boete en speciale schade, verloren kansen, winstderving of andere schade. Deze beperking omvat een virus of andere schade die van invloed kan zijn op uw computerapparatuur.

 
Uw toegang tot en het gebruik van deze website en deze juridische verklaring worden beheerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het aanbiedende bedrijf. Een geschil dat voortvloeit uit of in relatie tot deze tekst dat niet minnelijk geschikt kan worden, wordt afgehandeld door de Deense rechtbanken, tenzij toepasbare wettelijke voorzieningen anders voorschrijven.

 
Alle informatie die gedeeld wordt via deze website wordt verwerkt conform de toepasbare wettelijke voorzieningen betreffende gegevensbescherming en gegevensprivacy (en daaraan gekoppelde regels). Let erop dat opmerkingen betreffende deze website die direct naar Nilfisk verzonden worden, eigendom worden van Nilfisk en zonder beperking gebruikt kunnen worden. Dergelijke opmerkingen worden niet vertrouwelijk behandeld.​