Hvorfor trenger jeg service?

Gjør vedlikeholdet viktig!

Tenk på maskinen som en liten bil. Akkurat som en bil trenger service trenger også våre maskiner service.

Vedlikehold er viktig fordi:

  • ​Det forlenger maskinens forventede levetid
  • Det sikrer at maskinen alltid yter sitt beste
  • Det gjør det mulig å utbedre små skader før de blir kostbare reparasjoner
  • Vi sørger for at maskinen er i samsvar med offentlige krav
  • En fullstendig servicehistorikk øker maskinens verdi ved gjensalg
  • Manglende vedlikehold kan gjøre garantien ugyldig

Økonomisk sikkerhet og fleksibilitet

  • ​Med en servicekontrakt, kjenner du maskinrelaterte kostnader på forhånd
  • Jo mer avansert kontrakten er, jo mer forutsigbare er kostnadene
  • Våre servicekontrakter støttes av fleksible betalingsalternativer​​