Rengjøring med springvann

Vanlig springvann kan rengjøre mange overflater meget godt. Nilfisk EcoFlex™ gir total fleksibilitet for uanstrengt skifte mellom kjemikaliefri vannrengjøring og forskjellige mengder rengjøringsmiddel, med et tastetrykk. Nilfisk store salg av EcoFlex™ viser at markedet forstår hvor mye god rengjøringskraft som ligger i vanlig springvann og at det noen ganger er nødvendig med rengjøringsmiddel.

Nilfisk EcoFlex™

Elektrisk aktivert vann er ikke bedre enn springvann

For å evaluere yteevnen til elektrisk aktivert vann, vanlig springvann og rengjøring med et normalt rengjøringsmiddel på gulvskrubbere, har Nilfisk samarbeidet med flere eksperter for å designe en omfattende testprosedyre ved bruk av aksepterte ASTM-standarder og beste bransjepraksis.

Nilfisk engasjerte to uavhengige og internasjonalt akkrediterte laboratorier, for å teste rengjøringsytelsen til forskjellige gulvskrubbere på markedet i dag. Laboratoriene målte rengjøringseffektiviteten ved bruk av tre forskjellige løsninger:

  1. Med elektrisk aktivert vann
  2. Med vanlig springvann
  3. Med springvann og rengjøringsmiddel

Resultatet viser at gulvvaskere som bruker elektrisk aktivert vann ikke ga bedre ytelse enn gulvvaskere som rengjorde bare med springvann.

Resultatet indikerte også at rengjøring med elektrisk aktivert vann ikke var like effektivt som ved rengjøring med et vanlig rengjøringsmiddel.​​​
​​​​​​​​​​

Nedlastinger

Professional Testing Laboratory, Inc.
Testresultat
Environ Laboratories
Testresultat
Rengjøringseffektivitet Testsammendrag
Testresultat