Nilfisks CSR-tilnærming | Nilfisk

Vår CSR-tilnærming

Vi mener at vår CSR-strategi gir oss en klar retning
for hvordan vi leder utviklingen av intelligent rengjøring for å gjøre virksomheten din smartere.

Vennligst fyll ut skjemaet, og vi vil komme tilbake til deg så snart som mulig.

For å kunne behandle forespørselen din, kan Nilfisk måtte dele opplysningene dine med andre selskaper i den globale Nilfisk-gruppen. Ved å sende inn forespørselen nedenfor samtykker du til at Nilfisk A/S og deres relevante globale datterselskaper kan dele og behandle personopplysningene dine for å håndtere forespørselen din, inkludert å sende dataene dine utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) hvis det er nødvendig.

Spinner

Nilfisks CSR-strategi

Samfunnsansvar spiller en sentral rolle i vår bedriftsutvikling. Vår nye 5-års strategi integrerer bærekraft i alle våre forretningsaktiviteter og reflekterer samtidig et fornyet fokus på å øke bæredyktigheten i vår portefølje og drift.

Vår CSR-strategi adresserer Nilfisks forretningsaktiviteter og strategiske prioriteringer.

Nilfisk CSR Strategy Model 2022

FNs bærekraftsmål gir veiledning for vårt arbeid med samfunnsansvar, og sikrer at Nilfisk arbeider for en mer bærekraftig utvikling i fremtiden. Nilfisk bidrar spesielt til mål nummer 3, "God helse og velvære "; mål nummer 12,“ Ansvarlig produksjon og forbruk " og mål nummer 13, "Klimatiltak ".

Csr Sd

I 2010 ble Nilfisk med i FNs Global Compact (UNGC) for å støtte vårt arbeid med bærekraft ytterligere, og Nilfisk utarbeider kommunikasjon om fremdriftsrapport, som er vår årlige CSR-rapport.

UNGC støtter virksomheter som er forpliktet til å innrette sin virksomhet og sine strategier med ti universelt aksepterte prinsipper innen menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon. Vi bruker CDP-veiledning til å beregne og offentliggjøre vårt karbonavtrykk og har forpliktet oss til Science Based Targets-initiativet.

Les mer om dette i vår nyeste CSR-rapport.

logos-of-who-we-support

"Vi ønsker å utforske bærekraftig rengjøring med partnere, oppstartsbedrifter, forskere og studenter for å nytenke renholds-konseptet."

CAMILLA RAMBY
EVP & CMO hos Nilfisk

Aktuelle artikler
SC500 Relatedarticle

Utvikling av bærekraftige produkter – nå og i fremtiden

Produktbærekraft blir stadig viktigere – ikke bare innen den profesjonelle rengjøringsbransjen, men i alle bransjer.

Få tilgang til case-historien om hvordan Nilfisk jobber med å bringe ny teknologi og nye produktegenskaper til markedet for å redusere forbruket av vann, energi og vaskemidler.

Les mer

D3a2779 Resized

Sikkerheten først! Hvordan Nilfisk øker atferdsmessig sikkerhet, anlegg for anlegg

Hos Nilfisk har vi en klar ambisjon om kontinuerlig å øke standarden for helse og sikkerhet på arbeidsplassen, redusere antall hendelser og sørge for at våre ansatte er trygge og engasjerte når de arbeider på anleggene våre.

Les mer

Hochwasser Aktion Small

Showing solidarity and power of action in times of need

The summer of 2021 was a time of unprecedented natural disasters across Europe, including devastating flash floods in Germany, Belgium, and Turkey, where also wildfires broke out.

Nilfisk colleagues were quick to respond in any way they could. Meet Karsten, Karl, Michael, and Fatih who all showed power of action when mostly needed.

Les mer

OHS Case Small

A continued safe work environment requires a proactive mindset

A good and safe work environment is not a one-off, it is a constant journey. At Nilfisk Hungary, a clear focus on ‘near misses’ from top management to people on the shop floor shows positive changes in awareness and behaviour.

Les mer

J B Pedersen Small

Danish carbon emission reduction initiative surpasses Group target

Nilfisk has defined a carbon emission reduction target from purchased sources for e.g., heating and cooling of 35% by 2030. Our site in Hadsund, Denmark took the lead and implemented a district heating solution delivering a 42% CO2 reduction the first year.

Les mer

Takeback Relatedarticle

Nilfisk take-back programs bring new life to used products

Hundreds of Nilfisk machines are refurbished or recycled each year as part of our efforts to minimize waste.

More and more businesses are looking to rent or buy high-quality secondhand equipment, and the circular economy is growing, also in the professional cleaning industry. Access the case story on product refurbishment here.

Les mer

Takeback Small

Demand for refurbished equipment is growing

Customer awareness of the value of refurbished cleaning equipment is increasing. Extension of a product’s life span by 50-100% is attractive both from a procurement and a sustainability point of view.

Nilfisk’s take-back program in the US will soon include subscription option. Meet our people behind this growing business.

Les mer