Samfunnsansvar | Nilfisk offisiell nettside

Samfunnsansvar

Vi gjør bærekraftig rengjøring mulig i hele verden
for å forbedre livskvaliteten.

Samfunnsansvar

Vi gjør bærekraftig rengjøring mulig i hele verden
for å forbedre livskvaliteten.

Vennligst fyll ut skjemaet, og vi vil komme tilbake til deg så snart som mulig.

Spinner

Vår CSR-tilnærming

Maksimer verdien

Hos Nilfisk spiller samfunnsansvar (CSR) en viktig rolle i fremtiden for virksomheten vår. Vi tror at positive forretningsresultater oppnås ved å arbeide målrettet og systematisk med CSR-relaterte initiativer. Vi setter oss robuste mål og igangsetter initiativer for å minimere Nilfisks negative innvirkning og maksimere verdien vi skaper for mennesker, miljøet og økonomien.

Strategien vår består av fire fokusområder, som vi tror vi kan ha størst innvirkning på:

Klima og miljø – Samfunnet – Kunder – Arbeidsplassen

Climate And Enviroment Pict Mobile

Klima og miljø

Redusere klima- og miljøavtrykket

Oppmerksomhet rundt vår påvirkning på det globale klimaet og miljøet er en viktig del av Nilfisks CSR-strategi og -virksomhet. Vi fokuserer på å redusere vår negative påvirkning og utnytte mulighetene til å skape verdi for mennesker og miljø. Vi har forpliktet oss til Science Based Targets-initiativet, og har satt ambisiøse klimapåvirkningsmål.

Vårt arbeid med et miljøstyringssystem (EMS), og fokus på å sertifisere nettstedene våre i henhold til ISO 14001:2015, danner grunnlaget for ytterligere forbedring av miljøprestasjonen.

For mer informasjon, les Nilfisk nyeste CSR reportISO 14001:2015 sertifikat.

Nilfisk setter ambisiøse klimamål og forplikter seg til Science Based Targets-initiativet

Society Pict Mobile

Samfunnet

Integritet og etiske prosesser

Ved å prioritere integritet og etiske prosesser i alle aspekter av virksomheten, kan vi sikre langsiktig og bærekraftig suksess for selskapet, de ansatte og samfunnet. Våre etiske retningslinjer uttrykker Nilfisks forpliktelse til å fremme integritetsorientert atferd i hele selskapet.

Vi støtter fullt ut Storbritannias Modern Slavery Act, og vi tror den er et viktig skritt mot økt transparens og forebygging av alvorlige brudd på tvers av globale forsyningskjeder.

For mer informasjon, les Selskapets etiske retningslinjer, Statement on Modern Slavery Act og Nilfisks nyeste CSR-rapport.

Kunder

Sikre produktsikkerhet og kvalitet

Nilfisk er forpliktet til å investere i innovative kundeløsninger og samtidig sikre produktsikkerhet, kvalitet og bærekraftig ytelse. Vi arbeider for å heve standarden for produktkvalitet i hele vår bransje, og det er avgjørende for oss å engasjere oss i en åpen og effektiv dialog med kundene våre, slik at vi kan gi korrekte, fullstendige instruksjoner for produktene våre.

Vårt QMS ISO 9001:2015 er implementert på tvers av alle produksjonssteder og distribusjonssentre, noe som sikrer at kundene får konsekvent produktkvalitet og -sikkerhet.

For mer informasjon, les ISO 9001:2015 et sterkt akkord.

Arbeidsplass

Sikker arbeidsplass for alle ansatte

Å skape et sunt, trygt og engasjerende arbeidsmiljø for våre ansatte er hjørnesteinen i Nilfisks suksess som selskap.

Vi sørger for at alle ansatte blir behandlet likt, og at de alle har de samme mulighetene og fordelene på arbeidsplassen.

Et annet viktig aspekt ved vårt engasjement på arbeidsplassen er et kontinuerlig fokus på helse og sikkerhet, for å sørge for at Nilfisk er en trygg arbeidsplass for alle ansatte.

For mer informasjon, les Nilfisks etiske retningslinjer, Nilfisks charter for helse og sikkerhet og Nilfisks nyeste CSR-report.

Sertifikater og rapporter

Nilfisks sertifikater og rapporter

Hos Nilfisk ønsker vi å bringe transparens til kundene i forhold til arbeidet vårt, for å sikre at produktene er trygge og i samsvar med regelverket. Nilfisks policy er å overholde alle gjeldende standarder, samt alle forskriftsmessige eller juridiske krav rettet mot Nilfisk eller våre produkter. Denne delen inneholder informasjon om Nilfisks etiske retningslinjer, Nilfisks erklæring om moderne slaveri og våre ISO- og produktsamsvarserklæringer.

Object reference not set to an instance of an object.

Object reference not set to an instance of an object.