Effektivitet i forbindelse med profesjonell rengjøring

Effektivitet har vært diskutert mye i rengjøringsbransjen. Kunder i alle bransjer setter pris på effektiv rengjøring. Men hva innebærer effektivitet for dem? Av Charlotte Vittrup

For å forstå hva effektivitet er i forbindelse med profesjonell rengjøring, må vi dykke dypere ned i de forskjellige effektivitetsvariablene – hva kundene anser som effektivitet; hva de eksisterende effektivitetsdriverne er og hvordan disse vil utvikle seg i fremtiden.
     

Gjennom årene har vi hatt mulighet for å snakke med kundene om hvordan de velger rengjøringsløsninger. Og da særlig hva som gjør at de velger én rengjøringsleverandør fremfor en annen. Ikke overraskende har effektiviteten vært et vanlig tema i flere av disse kundestudiene.  Det som imidlertid har vært overraskende, er hvor forskjellig kundene oppfatter effektivitet.
 
Som jeg ser det, snakker kundene om effektivitet i forhold til to brede områder: produkteffektivitet, hvor effektivitet refererer til en bestemt rengjøringsmaskin eller løsning; og operasjonell effektivitet, hvor effektiviteten til hele rengjøringsoperasjonen er i fokus.

Effektivitet som en del av produktkvalitet
For noen år siden gjennomførte vi en studie hvor vi spurte kunder om hva som gir god produktkvalitet. For mer enn halvparten av respondentene var et kvalitetsprodukt et effektivt produkt - et som utfører den jobben som forventes og som rengjør grundig og effektivt.
   
I en annen studie ba vi kundene om å oppgi de faktorene som hjalp dem med å velge en rengjøringsleverandør fremfor en annen. Her nevnte deltakerne kvaliteten på rengjøring først, etterfulgt av effektiviteten til rengjøringsløsningen. For deltakerne i denne studien, var disse faktorene enda viktigere enn de totale eierkostnadene og den opprinnelige kostnaden ved kjøp av en rengjøringsløsning.

I en tredje studie spurte vi kundene om hva som normalt frustrerte dem i forbindelse med rengjøringsmaskiner. De oppga ting som vanskeligheter med bruk; dårlig ytelse; og upålitelighet – ting som hindrer en rengjøringsmaskin i å gjøre jobben sin riktig og som gjør den mindre effektiv.
 
Det er tydelig at kundene definerer effektivitet som et kvalitetsprodukt som gjør hva det er ment å gjøre. Og kunder kan sikre seg "god kvalitet" ved å velge riktig produkt til oppgaven som skal løses.

Operasjonell effektivitet påvirket av tiden
Når det gjelder den samlede effektiviteten for hele driften, viser våre undersøkelser at dette var relatert til faktorer som lå utenfor kundens kontroll.

I en studie om problemene de står overfor i forbindelse med rengjøring, nevnte kundene følgende utfordringer: å måtte rydde kontinuerlig; rengjøring utenfor arbeidstiden; rengjøringsområder som er vanskelig å komme til; rengjøring når det er folk i lokalet; og for lite tid til å rengjøre. Alle disse faktorene hindret rengjøringspersonell i å rengjøre effektivt.

I vår nyeste studie, så vi på de viktigste utfordringene til rengjøringsbyråene. Tidkrevende planlegging er en av de største utfordringene. Felles for deltakerne var den detaljerte planleggingen som skal sikre at de har alt de trenger for å gjøre jobben på den smarteste måten til den laveste prisen. Det inkluderer å planlegge på lang sikt, for å sikre at de har det riktige utstyret, de riktige folkene til oppgaven, de riktige planene og retningslinjene og den rette forsyning.
 
Begge disse studiene viste at tiden kundene hadde for å fullføre den faktiske rengjøringsoppgaven påvirket hvor effektive de var. Her innebar effektivitet å utnytte tiden best mulig. Med andre ord, å velge den rengjøringsløsningen som best hjalp dem med å utføre arbeidet bedre på kortest mulig tid.
   
Hva skaper effektivitet?
Gjennom lengre samtaler med kundene våre, har vi klart å identifisere hva effektivitet er for dem og hvordan vi kan hjelpe dem med å bli mer effektiv. La oss se nærmere på de faktorene som påvirket effektiviteten mest, slik jeg ser det: for lite arbeidskraft, press for å holde kostnadene nede og mindre tid til å gjøre rent.
 
Manglende arbeidskraft og press for å holde kostnadene nede er velkjente utfordringer i bransjen. Men på bakgrunn av de siste undersøkelsene, virker det som om problemet med manglende tid til å gjøre rent begynner å bli større. Når kontorer og anlegg har lenger åpnet, og normen blir å gjøre rent flere ganger for dagen, er det vanskelig å finne tid til å gjøre rent på tidspunkt hvor det ikke er mennesker i lokalene.
 
Effektivitet som resultat
Ser vi fremover, er det klart at kostnadspress, manglende arbeidskraft og mindre tid til rengjøring vil fortsette med å gjøre rengjøringsløsninger og rengjøringsoperasjoner mer effektive. I tillegg tror jeg at rengjøringresultatet vil bli viktigere enn selve rengjøringsprosessen i årene som kommer.
 
Det betyr igjen at rengjøringsprosessen må bli mer fleksibel. La oss se på et eksempel hvor hele anlegget per i dag rengjøres kontinuerlig gjennom hele dagen. I fremtiden vil man tilpasse rengjøringsplanen slik at forskjellige området på anlegget vil rengjøres med forskjellig hyppighet og til forskjellige tider, avhengig av faktorer som antallet personer, trafikknivået og eksterne værforhold.
 
Effektiviteten vil evalueres på grunnlag av rengjøringsresultatene – altså etter hvor rent det er på anlegget i stedet for hvor ofte og til hvilke tider det gjøres rent.
   
Hos Nilfisk benytter vi denne kundeinnsikten når vi utvikler rengjøringsløsninger for i morgen – som tilkoblede automatiske maskiner og digitale tjenester som vil kunne gjøre kundene i stand til å optimalisere rengjøringen. Vi arbeider for å levere løsninger som oppfyller kundenes forventninger til effektivitet og hjelper dem med å gjøre forretningene deres smartere.
 
Charlotte Vittrup er Global Director Insights and Analytics hos Nilfisk.

​​​​​​​​​​​
​​

Likte du det du leste?

Abonner her på Nilfisk nyhetsbrev.

Registrer meg!

Kontakt oss

La oss få høre om ev. spørsmål eller forespørsler som du kan ha, så tar vi kontakt.

Ta kontakt