Bli ledningsfri med en batteridrevet løsning


Den kontinuerlige utviklingen innenfor batteriteknologi sørger for et stadig økende antall batteridrevne enheter i forskjellige bransjer. I tillegg blir de batteridrevne maskinene stadig mindre og lettere, og de har lengre brukstid slik at de blir mye enklere og mer kostnadseffektive å bruke.
 

Rengjøringsbransjen ser nå også en gradvis innføring av batteridrevne løsninger.  Nilfisk har et utvalg av batteridrevne løsninger som kan hjelpe deg med å optimalisere produktiviteten og redusere kostnadene.
 

Styrk virksomheten med Nilfisks batteridrevne støvsugere 
Batteridrevne støvsugere har mange fortrinn fremfor nettdrevne versjoner. Én av dem er at operatørene slipper å lete etter strømuttak, eller spole ledningen inn og ut. Det gir dem større frihet og sparer tid.
Et annet fortrinn er et sikkert miljø for både besøkende og operatører. Fraværet av ledninger eliminerer risikoen for snubling og fall. Batteridrevne rengjøringsløsninger gir også mer fleksibilitet for operatørene når de kan rengjøre steder som er vanskelige å nå, og generelt rengjøre bedre. Denne fleksibiliteten bidrar til å forbedre produktiviteten.
 

Sikkerhet, fleksibilitet og holdbarhet med Nilfisks batterihåndteringssystem
Alle våre batteridrevne støvsugere bruker lithium ion batterier som gir stabilt høye ytelser med lang levetid. Disse batteriene gir:
  • ​driftstid på opp til 60 minutter
  • ladetid på kun 40 minutter, som er best i klassen
  • mer enn 1000 fulle ladesykluser
Det som skiller våre batteriedrevne støvsugere fra andre er det intelligente batterihåndteringssystemet (BMS) som er integrert i batteripakken.“Vårt hovedmål var å utvikle et fleksibelt, kostnadseffektivt og sikkert system”, sier Jan Thorsoe, forskningsleder og ingeniør hos Nilfisk.
   
“I tradisjonelle batterihåndteringssystemer er både batteripakken og laderen intelligente. Vi har utviklet en batteripakke med så mye intelligens at den også styrer laderen. Når BMS-systemet styrer laderen kan samme lader brukes til forskjellige typer batteripakker. Det gir både større fleksibilitet og reduserte kostnader.”

“Sikkerhet og lang levetid har også vært viktige fokusområder for oss. Vårt BMS-system overvåker cellene i batteriene og måler kontinuerlig spenning, ladestrøm, utladingsstrøm og temperatur. Dette beskytter cellene mot feilfunksjon. BMS-systemet balanserer cellene og kompenserer for forskjeller i cellenes aldringsnivå over tid. Dette optimaliserer batteripakken og sørger for lengre cyklustid og til lengre levetid for batteriene,” forklarer Jan.
 

Når skal man velge en batteridrevet støvsuger?
Rengjøringstilfellene som er listet opp nedenfor kan gjøre det enklere å avgjøre når man skal velge en batteridrevet støvsuger istedenfor en nettdrevet versjon.

  • støvsuging av arealer med mange mennesker
  • støvsuging av trapper
  • støvsuging i kortere perioder og/eller med høy frekvens
  • støvsuging av områder med ingen eller begrenset tilgang til strømuttak
Hvis en batteridrevet støvsuger er det beste valget for ditt brukstilfelle, bør du overveie om du skal kjøpe en rygg- eller en beholderstøvsuger. Finn ut mer i denne artikkelen

​​​​

Kontakt oss

La oss få høre om ev. spørsmål eller forespørsler som du kan ha, så tar vi kontakt.

Ta kontakt

Likte du det du leste?

Abonner her på Nilfisk nyhetsbrev.

Registrer meg!