Kjemisk industri

Rent, sikkert og effektivt: Nilfisk formel for produksjon av kjemikalier.

Nilfisk introduserer "formelen" for rengjøring i kjemisk produksjon

Rengjøring og desinfeksjon av kjemiske produksjonsmiljøer spiller en viktig rolle, ikke bare for sikkerheten, men også med tanke på produksjonseffektivitet og resultat. I kjemisk produksjon betyr rengjøring sikkerhet, komfort og effektivitet, og Nilfisk produkter hjelper til med å forbedre livskvaliteten for alle operatørene i det kjemiske miljøet.
Kontakt oss for å finne ut mer