Landbruk

Nilfisk tilbyr både stasjonære systemer for landbruket og mobile enheter for utendørsarealer.

Fra svineavl til vinproduksjon - vi har den rette løsningen for alle behov

Økende konsolidering med landbruket driver etterspørselen etter automatisering og avansert utstyr. I Nilfisk tilbyr vi både skreddersydde stasjonære systemer for driftsbygninger og låver så vel som mobile enheter for maskiner, uteområder, gårdsplasser, felles maskinparker eller produksjon.

Bedre hygienen og øk produktiviteten


Regelmessig rengjøring beskytter dyr mot skadedyr og sykdommer, og hygienekravene blir stadig strengere, noe som kan ta tid fra den primære virksomheten.

Nilfisk kan hjelpe deg. Vi tilbyr alt fra stasjonære og mobile høytrykksvaskere til støvsugere og gulvrengjøringsmaskiner - produkter som dekker dine rengjøringbehov i hverdagen.

Våre maskiner er så kraftige at de sørger for rene staller, kjøretøy og utstyr.

 

 

 

 

Fordeler med Nilfisk i landbruket

  • Sparer tid på forretningskritisk hygienevedlikehold for å sikre produktiviteten

  • Forlenger utstyrets levetid og øker dermed produktiviteten

  • Robuste og brukervennlige produkter

  • God ergonomi betyr mindre belastning på brukeren og lavere kostnader til arbeidskraft

  • Øk sikkerheten og minsk risikoen gjennom mindre kjemisk damp, færre glatte gulv og derav færre fallulykker som følge av glatte gulv

 


Slik får du bedre hygiene i landbruket

Enten du driver med kvegavl eller melkeproduksjon er Nilfisk rengjøringsutstyr laget med tanke på å gjøre lokalene mer hygieniske og rengjøringsrutinene mer effektive.

Våre miljøvennlige rengjøringsløsninger gir bedre renhold med færre kjemikalier og mindre arbeid, og øker medarbeidernes helse og velvære. Å heve standarden på dine lokaler og styrke ditt omdømme er en del av vårt arbeid for å gi deg overlegen verdi, pålitelighet og effektivitet i alt vi produserer og alt vi gjør.

 

​ 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Kontakt oss for å finne ut mer