GDPR - HU | Nilfisk

GDPR - HU

Please fill out the form, and we'll get back to you as soon as possible.

In order to process your request, Nilfisk may need to share your data with other companies in the global Nilfisk Group. By submitting your request below, you consent that Nilfisk A/S and its relevant global affiliates may share and process your personal data to address your inquiry, including sending your data outside the European Economic Area (EEA) if necessary.

Spinner
Tájékoztató üzleti partnereinknek:
 
A Nilfisk vállalatcsoport tárolja és felhasználja a globális üzleti partnerek kapcsolattartó személyeinek és más lényeges alkalmazottainak a kapcsolattartási adatait, és a 
befektetőink lényeges adatait.
 
Az Európai Unió (EU)  2016/679 számú általános adatvédelmi rendelete (GDPR) szabályozza azt, hogy a Nilfisk hogyan használhatja fel ezeket az információkat. A GDPR alapján az egyénekre vonatkozó információkat személyes adatoknak nevezzük, és ezt tágan értelmezzük: személyes adatnak minősül minden, ami azonosíthat egy egyént, pl. név, bankszámlaszám, fénykép. Az információk gyűjtését, felhasználását, tárolását és megosztását adatfeldolgozásnak nevezzük.
 
A GDPR hatályos, ha a Nilfisk vállalata az EU-ban telepedett le, és a világ bármely pontján élő lakosainak személyes adatait dolgozza fel. A GDPR a Nilfisk EU-n kívül letelepedett vállalataira is vonatkozik, ha az EU-n belül végzett tevékenységek során az EU lakosainak személyes adatait dolgozzák fel. A GDPR nem hatályos, amikor a Nilfisk egyik EU-n kívüli vállalata EU-n kívüli lakosok személyes adatait dolgozza fel.
 
A Nilfisk az üzleti partnerek milyen típusú személyes adatait dolgozza fel, és miért dolgozzuk fel az adatokat?
 
Ügyfelek, beleértve az ügyfelek tanácsadóit és képviselőit, pl. ügyvédeit:
 
A Nilfisk az ügyfeleinél dolgozó alkalmazottak személyes adatainak a következő típusait dolgozza fel:
 
- nevek, beosztások és munkakörök
- IP-címek
- a vállalkozások címe és más kapcsolattartási adatok, pl. telefonszámok és e-mail címek
 
A GDPR szerinti feldolgozás jogi alapja: A Nilfisk azért dolgozza fel ezeket a személyes adatokat, hogy kommunikáljon az ügyfelekkel, így a Nilfisk mint szállító:
 
- teljesítse szerződéses kötelezettségeit, és gyakorolja szerződéses jogait; 
- megfeleljen a rá mint szállítóra vonatkozó szabályozási követelményeknek, pl. jelentéstétel az adóhatóságnak, vámhivatalnak, egészségügyi és biztonsági ügynökségeknek, környezetvédelmi hatóságoknak, bűnüldöző szerveknek; és
- kezelje az üzleti kapcsolataival összefüggésben felmerülő jogi kérdéseket.
 
A Nilfisk emellett feldolgozza ezeket az adatokat, mert jogos érdeke van az alábbiakban:
 
- az ügyfeleivel ápolt kapcsolatok fenntartása és javítása, hogy termékeket és szolgáltatásokat biztosítson nekik, többek között megjavítsa és karbantartsa a termékeket;
- a jelenlegi és jövőbeni ügyfeleinek rendszeresen tájékoztatása a Nilfisk termékeiről és szolgáltatásairól, pl. hírlevelekben;
- sütik használatával javítsa a Nilfisk webhelyének működését és a felhasználói élményt;
- kéretlen, kereskedelmi célú kapcsolatfelvétel, és előzetes beleegyezéssel közvetlen marketingkommunikációk; és
- statisztikák és más általános névtelenített adatok létrehozása a termékek és szolgáltatások javítása érdekében.
 
A Nilfisk addig tárolja az adatait, amíg az a működéshez vagy törvényileg szükséges, ideértve:
 
- legfeljebb tíz évig azt követően, hogy az üzleti kapcsolatunk miatt érintkezésben vagyunk
- amíg meg nem kér arra, hogy töröljük az adatait, amit mi a lényeges üzleti céljainkhoz – pl. számvitel, szolgáltatási és jogi kötelezettségek – szükséges adatmegőrzéstől függően teljesíteni fogunk; vagy
- legfeljebb tíz évig az ügyfelet érintő tényleges vagy lehetséges jogvita befejeződését követően.
 
A Nilfisk személyes adatokat szerez az ügyfelektől, a Nilfisk alkalmazottaitól, és pl. jegyzékekből, adatkereskedőktől.
 
Kattintson ide, ha többet szeretne tudni a hírlevelek vagy közvetlen marketingkommunikációk küldéséről.
 
Szállítók, beleértve az ügyfelek tanácsadóit és más képviselőit, pl. ügyvédeit:
 
A Nilfisk a szállítóinál dolgozó alkalmazottak személyes adatainak a következő típusait dolgozza fel:
 
- nevek, beosztások és munkakörök
- a vállalat címe
- más kapcsolattartási adatok, pl. telefonszámok és e-mail címek
 
A feldolgozás jogi alapja: A Nilfisk mint ügyfél feldolgozza a személyes adatokat, hogy kommunikáljon a szállítókkal, ezáltal: 
 
- teljesítse a szállítókkal szembeni szerződéses kötelezettségeit, és gyakorolja szerződéses jogait; 
- megfeleljen a rá mint ügyfélre vonatkozó szabályozási követelményeknek, pl. jelentéstétel az adóhatóságnak, vámhivatalnak, egészségügyi és biztonsági ügynökségeknek, környezetvédelmi hatóságoknak, bűnüldöző szerveknek; és
- kezelje az üzleti kapcsolataival összefüggésben felmerülő jogi kérdéseket.
 
A Nilfisk továbbá feldolgozza ezeket az adatokat, mert jogos érdeke van az ügyfeleivel ápolt kapcsolatok fenntartására és javítására, hogy termékeket és szolgáltatásokat biztosítson nekik, többek között megjavítsa és karbantartsa a termékeket; 
 
Szállítói átvilágítás:  A Nelfisk leendő szállítói az Ariba beszerzési rendszerben kötelesek válaszolni az átvilágítási kérdésekre a jogi megfelelőséggel (korrupcióellenesség, külkereskedelem ellenőrzése, versenytörvény, és adatvédelmi törvények) és a vállalati társadalmi felelősséggel (VTF) kapcsolatos múltbeli és jövőbeni tevékenységeikről. A kérdések rákérdeznek például az alkalmazandó törvények, beleérte a kereskedelmi szankciók megsértésére, vagy hatósági vizsgálatokra, valamint a VTF szabályainak és normáinak betartására.
 
A Nilfisk emellett megszerzi és feldolgozza a harmadik fél átvilágítási szolgáltatók jelentéseit, és a szállítók és más lényeges üzleti partnerek átvilágításáról készült jelentéseket, amelyek lefedik a jogi megfelelőségi és VTF-fel kapcsolatos kockázatokat, pl. büntetőeljárások nyilvántartását, sajtóbeszámolókat, és az általános nyilvános hírnevet.
 
A Nilfisk az üzleti kapcsolatok kezdetétől ellenőrzi, hogy az üzleti partner betartja-e az alkalmazandó törvényeket, pl. a korrupcióellenes törvényeket, valamint a megállapodás rendelkezéseit.
 
Az átvilágítási ellenőrzés magában foglalhatja az üzleti partnerekkel kapcsolatban álló fontosabb személyek személyes adatait. 
 
Átvilágítás és az adatfeldolgozás megfigyelésének jogi alapja:
 
- A Nilfisk fontos jogos érdeke, hogy a jogi és hírnévvel kapcsolatos kockázatok megfelelő felmérése érdekében ismerje a leendő üzleti partnerek hátterét az üzleti megállapodások megkötése előtt.
- Hasonlóképpen, a Nilfisk fontos jogos érdeke, hogy tudomása legyen azokkal a jogi és hírnévvel kapcsolatos kockázatokkal, amelyekkel szembenézhet, ha az üzleti partnerei megsértik a törvényt, a magatartási normákat vagy szerződéses kötelezettségeiket.
- Az üzleti partnerekkel kötött szerződések jogi megfelelőségi és magatartási kötelezettségeket tartalmaznak. 
- A Nilfisknek ismernie kell az üzleti partner hátteréből és a Nilfiskkel való kapcsolata során a folyamatban lévő tevékenységeiből eredő kockázatokat,
        a lehetséges vagy tényleges jogi igények, az illetékes bűnüldözési hatóságok és más kormányzati szervek, valamint a korrupcióellenesség,
        a kereskedelmi szankciók és versenytörvények tekintetében.
- A fenti érdekek messze felülmúlják az egyének személyiségi jogait. A harmadik felektől kapott átvilágítási információkat bizalmas információként kezeljük, amikhez csak az alkalmazottak és harmadik fél tanácsadók, pl. jogi tanácsadók férhetnek hozzá a szükségesnek mutatkozó mértékben.
 
A Nilfisk addig tárolja az adatait, amíg az a működéshez vagy törvényileg szükséges, ideértve:
 
- legfeljebb tíz évig azt követően, hogy az üzleti kapcsolatunk miatt érintkezésben vagyunk;
- amíg meg nem kér arra, hogy töröljük az adatait, amit mi a lényeges üzleti céljainkhoz – pl. számvitel, szolgáltatási és jogi kötelezettségek – szükséges adatmegőrzéstől függően teljesíteni fogunk (FIGYELEM: az adatai törlése azzal járhat, hogy megszakad az üzleti kapcsolatunk, ha nem tudjuk felvenni Önnel a kapcsolatot); vagy 
- legfeljebb tíz évig a szállítót érintő tényleges vagy lehetséges jogvita befejeződését követően. 
 
A Nilfisk személyes adatokat szerez a szállítóktól és a Nilfisk alkalmazottaitól.
 
Más üzleti partnerek, pl. tanácsadók, konzultánsok, ügynökök, jövőbeni partnerek:
 
A Nilfisk ugyanazon a módon dolgozza fel a fenti harmadik felek személyes adatait, mint ahogy az ügyfeleiét és szállítóiét, és ugyanabból a kereskedelmi, szerződéses és törvényes célokból. A törvény előírásainak megfelelően bizonyos fő tanácsadók rajta vannak a Bennfentes Személyek Listáján, akiknek tudomásuk van a Nilfisk érzékeny üzleti információiról. 
 
Az adatok megosztása és továbbítása:
 
A Nilfisk a szükségesnek mutatkozó mértékben osztja meg az üzleti partnerek adatait a Nilfisk szervezetén belül és bizonyos adatfeldolgozókkal. 
 
Ügyfelek: A Nilfisken belül az adatai általánosságban a következő helyeken érhetők el:
 
- az Ön országában
- az EU-ban
- az Egyesült Államokban
- Indiában
 
A Nilfisk továbbá megosztja az Ön személyes adatait a termékei helyi, harmadik fél forgalmazóival, hogy lehetséges üzleti kapcsolat miatt felvehessék Önnel a kapcsolatot. Itt mondhatja le ezt a szolgáltatást.
 
Szállítók, más üzleti partnerek: Ettől eltérő megállapodás hiányában az Ön adataihoz hozzáférhetnek globálisan a Nilfisk vállalatai és vonatkozó külső üzleti partnerek. Az országok listáját itt láthatja.
 
Általános: A Nilfisk szükség szerint megosztja a megfelelő adatokat a harmadik felekkel, ezzel támogatva a Nilfisk műveleteit, például a számvitelt, logisztikát, biztosítást, minőségellenőrzést, a termékek és szolgáltatások fejlesztését, és az ügyfélhűség felmérését. A Nilfisk a címzettekkel kötött szabványos uniós adattovábbítási megállapodásokkal összhangban a szükségesnek mutatkozó mértékben az Európai Gazdasági Térségen (EGT)  kívülre továbbítja és/vagy rendelkezésre bocsátja az adatokat a Nilfisk vállalatai, adatfeldolgozói, valamint kommunikációs és más szolgáltatásokat biztosító vállalatok részére. 
 
EGT-n kívüli országok, ahova az adatok felhőrendszereken keresztül továbbíthatók vagy elérhetők: LISTÁRA MUTATÓ HIVATKOZÁS
 
Befektetők:
 
A dán jogszabályokkal és a Nasdaq tőzsde szabályaival összhangban a Nilfisk nyilvántartást vezet a részvényesekről, ami tartalmazza az egyes befektetők által megadott nevet, címet, foglalkozást, kapcsolattartási adattokat és a részvényesi számlaszámot. Ezeket az adatokat egy harmadik fél adatfeldolgozó dolgozza fel, továbbá a Nilfisk költségvetési és a Csoport jogi osztályán dolgozó kis számú alkalmazott fér hozzá ehhez a nyilvántartáshoz. Miután a Nilfisk részvényese túlad a részvényein, a Nilfisk néhány napon belül törli az adatokat.
 
A részvényesi közgyűléseken részt venni kívánó befektetők megadják a nevüket és a vendégeik nevét a Nilfisk adatfeldolgozójának. A feldolgozó a közgyűlés után nem több mint öt évig tárolja ezeket az adatokat és a résztvevők regisztrációs számát, majd törli ezeket. A befektetők a nevük és e-mail címük felhasználásával negyedéves webináriumokhoz is csatlakozhatnak, ezek az adatok a hívás után nem több mint öt éven belül törlésre kerülnek. Mindkét esetben csak azok a Nilfisk alkalmazottak férnek hozzá az adatokhoz, akik érintettek az eseményeken.
 
Nilfisk Egyetem:
 
Azok a személyek, akik a Nilfisk Egyetemen (NU) szeretnének képzést kapni a Nilfisk termékeiről, a jelentkezési folyamat során beleegyeztek abba, hogy a felvétellel, képzéssel, vizsgáztatással és értékeléssel kapcsolatos adatokat feldolgozzák. Ezek az adatok elérhetők a Nelfisk képzésben és számvitelben részt vevők alkalmazottai, az EU-ban, Egyesült Államokban és Indiában lévő harmadik fél adatfeldolgozók és alkalmazottaik, valamint az ő munkaadóik számára, az utóbbiak akár a Nilfisk ügyfelei is lehetnek. Az adatfeldolgozással kapcsolatban további információk találhatók a felvételi és az NU más anyagain. 
 
Az Ön személyes adataihoz fűződő jogai.
 
Ha a GDPR alkalmazandó, az bizonyos jogokat biztosít azzal kapcsolatban, ahogyan a Nilfisk feldolgozza az adatokat. Lépjen kapcsolatba a Nilfisk Csoport jogi osztályával, ha adott esetben gyakorolni szeretné az adataival kapcsolatos alábbi jogait:
 
- Kérheti, hogy hozzáférjen a Nilfisk által Önről tárolt adatokhoz, és kérheti ennek egy másolatát.
- Megkérheti a Nilfisket, hogy frissítse vagy aktualizálja az adatait, ha az információink nem pontosak.
- Megkérheti a Nilfisket, hogy a hibák javítása közben a lehetséges mértékben hagyja abba vagy korlátozza az adatok feldolgozását.
                      o Többek között az ügyfelek jogai is: kérheti a kéretlen kapcsolatfelvételek vagy közvetlen marketingkommunikációk leállítását.
- Bizonyos körülmények között kérheti az adatai hordozhatóságát, például azt, hogy a személyes adatait adjuk át Önnek egy (gépileg olvasható)
        PDF-ben, vagy ha műszakilag lehetséges, továbbítsuk az adatait egy másik adatkezelőnek.
- Bizonyos feltételek teljesülése esetén kérheti a személyes adatai törlését.
- Visszavonhatja a személyes adatok feldolgozásához adott beleegyezését, ami a visszavonás pillanatától lesz hatályos.
 
A Nilfisk lehetséges mértékben eleget fog tenni a kérésének, tekintettel az alábbiakra:
 
- a törvények és megállapodások szerinti kötelezettségei; 
- nyilvántartási gyakorlatai, beleértve a szükséges üzleti dokumentumok megőrzését; 
- a jogos érdekei, beleértve a lehetséges jogi igényekkel kapcsolatosakat;
 
minden, ami korlátozhatja a Nilfisk képességét arra, hogy teljes mértékben eleget tegyen az Ön kérésének. Ha kérdése vagy aggálya van azzal kapcsolatban, ahogyan a Nilfisk feldolgozza az Ön személyes adatait, kapcsolatba léphet az országa adatvédelmi ügynökségével.
 
Kérdések esetén:
 
- Az Ön adatait gyűjtő és feldolgozó Nilfisk vállalat az Adatkezelő
- A Nilfisk vonatkozó vállalatainak listáját itt találhatja​ 
-       Amennyiben személyes adatai törlésével kapcsolatban kérdése lenne a Nilfisk-hez, kattintson ide.
-       Amennyiben kérdése lenne a Nilfisk által kezelt személyes adataival kapcsolatban, kérjük kattintson ide​.
-       EU data protection agencies, please click here​.
- Egyéb kérdés esetén kérjük lépjen kapcsolatba a Global Complience felelőssel a jogi csoportból :
        Nilfisk A/S, Marmorvej 8, DK-2100 Copenhagen Ø, Dánia: gdpr.com@nilfisk.com
AZ EU-N, IZLANDON, LIECHTENSTEINEN ÉS NORVÉGIÁN KÍVÜLI ORSZÁGOK, AHOL AZ ALKALMAZOTTAK ADATAIT FELHŐRENDSZEREKEN KERESZTÜL TOVÁBBÍTHATJÁK VAGY ELÉRHETIK
(N)-NEL JELÖLJÜK AZOKAT AZ ORSZÁGOKAT, AMELYEKBEN A NILFISK JOGI SZEMÉLYE ADATOKAT DOLGOZHAT FEL
(HF)-NEL JELÖLJÜK AZOKAT AZ ORSZÁGOKAT, AMELYEKBEN EGY HARMADIK FÉL ADATOKAT DOLGOZHAT FEL
 
Argentína (N)
Ausztrália (N)
Brazília (N)
Kanada (N)
Chile (N)
Kína, beleértve Hongkong, Makaó és Tajvan (N)
India (N) (HF)
Japán (N)
Koreai Köztársaság (Dél-Korea) (N)
Malajzia (N)
Mexikó (N)
Új-Zéland (N)
Peru (N)
Oroszország (N)
Szingapúr (N)
Svájc (N)
Thaiföld (N)
The United Kingdom (N)
Törökország (N)
Egyesült Államok (N)
Vietnam (N)
 
 
​* EU countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain and Sweden.